[Konkurs #15] ROZSTRZYGNIĘTY! – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE

Szanowni Państwo,

w imieniu Zespołu Recenzentów oraz Komisji Konkursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele Zespołów Sterujących, Koordynatorzy POB qLIFE i POB FutureSoc oraz przedstawiciel Centrum Badań Mózgu, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy złożyli wnioski w Konkursie #15 – „Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” organizowanym przez POB FutureSoc oraz POB qLIFE.

 

Do konkursu zgłoszono 17 projektów, które w ocenie Komisji prezentowały wysoki poziom naukowy, potwierdzony wysoką oceną niezależnego zewnętrznego Zespołu Recenzentów. W związku z tym Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów zdecydowała o finansowaniu dodatkowych 2 projektów oprócz 4 planowanych pierwotnie (łącznie 6 projektów), które otrzymają finansowanie w ramach konkursu. Ponadto zdecydowano, aby dodatkowo 1 z wniosków został umieszczony na liście rezerwowej do czasu podjęcia ostatecznej decyzji co do kwestii jego finansowania.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę zwycięskich projektów:  

Lider po stronie POB qLIFE:

  • dr hab. Krzysztof Bartuś (Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Wydział Lekarski)/ dr Patrycja Siemiginowska (Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) – projekt pt. „Badanie PreScheck-POCD: wpływ interdyscyplinarnej prehabilitacji modułowej na występowanie zaburzeń świadomości oraz dysfunkcji poznawczej po planowych zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym” – przyznane dofinansowanie – 125 000 zł;
  • dr Anna Skalniak (Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarski)/ dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ (Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) – projekt pt. „Różnice w składzie mikrobiomu u pacjentów z zespołem rakowiaka z różną odpowiedzią na leczenie” – przyznane dofinansowanie – 125 000 zł;
  • dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Wydział Lekarski)/ dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) – projekt pt. „Występowanie zaburzeń poznawczych i dysfunkcji neuronalnej kory czołowej mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i nietolerancją wielolekową” – przyznane dofinansowanie – 124 875 zł;
  • dr hab. Joanna Majerczak (Katedra Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni, Wydział Nauk o Zdrowiu)/ dr Małgorzata Hołda (Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny) – projekt pt. „Poszukiwanie nowych biochemicznych markerów niewydolności serca – związek pomiędzy stężeniem neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) we krwi a jakością snu, poziomem lęku, funkcjami poznawczymi oraz tolerancją wysiłku pacjentów” – przyznane dofinansowanie – 125 000 zł;

 

Lider po stronie POB FutureSoc:

  • dr hab. Wojciech Dragan, prof. UJ (Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana, Wydział Filozoficzny)/ dr Bartosz Grabski (Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski) – projekt pt. „Zróżnicowanie ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową a wskaźniki dobrostanu psychicznego i seksualnego w populacji polskiej” – przyznane dofinansowanie – 121 000 zł;
  • dr hab. Marek Binder, prof. UJ (Zakład Psychofizjologii, Wydział Filozoficzny)/ dr hab. Jerzy Wordliczek (Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Wydział Lekarski) – projekt pt. „Neurofizjologiczne sygnatury uszkodzeń mózgowia (NSOBI)” – przyznane dofinansowanie – 125 000 zł;

lista rezerwowa:

  • dr Arkadiusz Białek (Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana, Wydział Filozoficzny)/ dr Karolina Dejko-Wańczyk (Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki, Wydział Lekarski) – projekt pt. „Przebieg rozwoju relacji diadycznych i triadycznych pomiędzy niemowlętami a matkami z zaburzeniem osobowości borderline i depresją poporodową” – dofinansowanie – 124 990 zł

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i raz jeszcze dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konkursie.

 

Koordynator POB qLIFE

Koordynator POB FutureSoc


Powrót