[Konkurs #16] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Finansowanie projektów badawczych we współpracy międzynarodowej”

Szanowni Państwo,

w imieniu Zespołu Recenzentów oraz Komisji Konkursowej dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski w Konkursie #16 – „Finansowanie projektów badawczych we współpracy międzynarodowej” organizowanym przez POB qLIFE.

 

Do konkursu zgłoszono 18 projektów, które w ocenie Komisji prezentowały wysoki poziom naukowy, potwierdzony wysoką oceną Zespołu Recenzentów. Komisja Konkursowa, w oparciu o wyniki oceny Recenzentów, zdecydowała o finansowaniu dodatkowych 2 projektów oprócz 3 planowanych pierwotnie (łącznie 5 projektów), które otrzymają finansowanie w ramach konkursu.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę zwycięskich projektów:  

 

  • dr Bartosz Pomierny (Zakład Biochemii Toksykologicznej) – projekt pt. „Opracowanie metodologii obrazowania oraz badania funkcji naczyń mózgowych w warunkach fizjologicznych oraz w przebiegu schorzeń neurologicznych” – przyznane dofinansowanie – 555 555 zł;
  • dr Aneta Stachowicz (Zakład Farmakologii) – projekt pt. „Rola modyfikacji potranslacyjnej: cytrulinacji w regulacji różnicowania fibroblastów błony zewnętrznej tętnic (AFs) oraz mięśni gładkich naczyń (VSMCs) do miofibroblastów w miażdżycy” – przyznane dofinansowanie – 430 000 zł;
  • dr Bartosz Lisowski (Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji) – projekt pt. ”Matematyka Cyklu Życiowego Enterowirusów: Modelowanie zakażenia, replikacji i uwalniania na potrzeby terapii celowanej” – przyznane dofinansowanie – 470 000 zł;
  • dr hab. Magdalena Kotańska (Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych) – projekt pt. „Czy nowe ligandy receptora 1 związanego z aminami śladowymi (TAAR1) mogą być skuteczne w walce z cukrzycą i otyłością” – przyznane dofinansowanie – 545 540 zł;
  • dr Jadwiga Kubica (Zakład Fizjoterapii) – projekt pt. „Czy wirtualny trening równowagi może zastapić klasyczny? Wpływ systematycznych ćwiczeń równowagi na mikroarchitektonikę istoty białej mózgu i profil ekspresji genów u osób starszych” – przyznane dofinansowanie – 330 000 zł;

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i raz jeszcze dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konkursie.

 

Zespół POB qLIFE

 


Powrót