[Konkurs #5] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zespołu Recenzentów oraz Komisji Konkursowej chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w Konkursie #5. Celem konkursu było dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLIFE z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Do konkursu zgłoszono 4 wnioski. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów wyłoniła 2 z nich, które otrzymają finansowanie.  

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów:  

 

  • dr hab. Małgorzata Wójcik (Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży)/ prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska (Zakład Psychologii Zdrowia), projekt pt. „Występowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych u pacjentów pediatrycznych leczonych z powodu przewlekłych chorób endokrynologicznych i metabolicznych”

  • dr hab. Anna Waszkielewicz (Zakład Chemii Bioorganicznej)/ prof. dr hab. Dorota Drożdż (Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego), projekt pt. „Projektowanie i synteza pochodnych ksantonu w kierunku hamowania aktywności hialuronidazy śródbłonka naczyń krwionośnych”. 

 

Gratulujemy nagrodzonym zespołom i zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnych konkursach. 

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE 


Powrót