[Konkurs #2] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLIFE (ID.UJ)”

Szanowni Państwo! 

W imieniu Zespołu Recenzentów oraz Przedstawicieli Zespołów Sterujących i Koordynatorów POB BioS i POB qLife chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy złożyli wnioski w Konkursie #2 – “Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLife (ID.UJ)”

Do konkursu zgłoszono 30 projektów, które w ocenie niezależnego, zewnętrznego Zespołu Recenzentów prezentowały bardzo wysoki poziom. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o wyniki oceny Recenzentów wyłoniła 4 projekty, które otrzymają finansowanie w ramach konkursu. Poniżej przedstawiamy Państwu listę zwycięskich projektów:   

Lider po stronie POB qLife: 

  • dr hab. Monika Majewska-Szczepanik (Wydział Nauk o Zdrowiu) / prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (Małopolskie Centrum Biotechnologii) – „Poly(I:C) as a potential stimulator of NK cell action in mouse model of coronavirus infection” – 100 000,00 zł.  
  • dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara (Wydział Farmaceutyczny) / dr Sylwia Bobis-Wozowicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) – „Identification of molecular targets regulating metabolic maturation of human iPSCs-derived cardiomyocytes for the potential use in regenerative medicine” – 100 000,00 zł.  

Lider po stronie POB BioS: 

  • dr hab., prof. UJ Martyna Elas (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) / prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon (Wydział Lekarski) – „Hamowanie wzrostu przerzutów ludzkiego czerniaka błony naczyniowej w modelu zwierzęcym” – 100 000,00 zł
  • dr n. med. Mateusz Kwitniewski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) / dr hab. Grzegorz Porębski (Wydział Lekarski) – „Test aktywacji mastocytów jako potencjalna metoda diagnostyczna polekowych reakcji natychmiastowych na antybiotyki beta-laktamowe: znaczenie drogi IgE-zależenej i MRGPRX2-zależnej” – 55 000,00 zł

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i raz jeszcze dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konkursie.

Koordynator POB BioS 
Koordynator POB qLife


Powrót