Rozstrzygnięcie Naboru – do programu „Visiting Scientists”

Szanowni Państwo,

w  imieniu Komisji Konkursowej pragniemy  podziękować wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w ramach naboru do programu „Visiting Scientists”.  Celem konkursu było sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem, zakwaterowaniem i pobytem Naukowca Wizytującego. Do konkursu zgłoszono cztery wnioski. Komisja Konkursowa stwierdziła, że wnioski spełniają formalne i merytoryczne kryteria rekomendujące skierowanie ich do finasowania.

Zrealizowane wizyty w ramach konkursu oraz ich efekty:

  • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ (Instytut Zdrowia Publicznego) zaprosiła do współpracy dr Ihora Chaklosh z Ukrainy. Pan Doktor w ramach swojego pobytu przygotował i przeprowadził autorskie wykłady dla studentów oraz brał czynny udział w przygotowaniu pracy naukowej opublikowanej w Frontiers in Public Health. Przygotował bazę źródłową pod kolejny artykuł, uczestniczył w cotygodniowych spotkaniach jednostki i koordynował działania na rzecz ochrony zdrowia uchodźców z Ukrainy.                                                                                                                                               
  • dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ (Zakład Filozofii i Bioetyki) podjął współpracę z prof. Jonathanem Kimmelmanem z MC Gill University z Kanady. Głównym celem wizyty było zainicjowanie badań zatytułowanych „The ethical landscape of clinical testing of a new drugs in the Region of Central and Eastern Europe”. Przeprowadził seminaria badawcze oraz serie spotkań mentoringowych dla członków zespołu badawczego Research Ethics in Medicine Study Group, a także wygłosił dwa wykłady w ramach konferencji naukowych. Podjął również współpracę ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla której przeprowadził seminaria w ramach serii „Master Class”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  • dr hab. Barbara Wiśniowska (Zakład Farmacji Społecznej) do swojej jednostki zaprosiła dra Jamesa Clarke’a z Wielkiej Brytanii, który w ramach swojej wizyty przeprowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku Drug Discovery and Development, seminarium dla pracowników i doktorantów Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki z zakresu modelowania farmakokinetycznego leków podawanych na skórę. Współpracował z zespołem przy tworzeniu modelu przenikania terbinafiny do skóry po podaniu doustnym i modelu skóry świńskiej, a także modelami przenikania leków przez skórę świńska w warunkach in vitro. Efektem wizyty jest również przyjęta do druku publikacja i projekt kolejnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  • prof. dr hab. Jerzy Żołądź (Katedra Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni) do współpracy zaprosił prof. Bruno Grassiego z Uniwersytetu w Udine, Włochy. Głównym celem wizyty było uruchomienie dwóch nowych procedur badawczych. Pierwsza dotyczyła nieinwazyjnych pomiarów konsumpcji tlenu w mięśniach szkieletowych człowieka przy użyciu spektroskopii w bliskiej podczerwieni; druga pomiaru przepływu tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych w wysiłkach dynamicznych u ludzi. Prof. Grassi pracował nad wynikami i tekstem manuskryptu aktualnie realizowanego wspólnego projektu badawczego oraz przeprowadził dwa wykłady otwarte dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Zespół Wykonawczy POB qLIFE


Powrót