[Konkurs #8] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”

Szanowni Państwo,  

bardzo dziękujemy wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w Konkursie #8 POB qLIFE. Celem konkursu było dofinansowanie zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLIFE. 

Do konkursu zgłoszono 31 wniosków. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów oraz obliczanego automatycznie współczynnika określającego dorobek naukowy wyłoniła 8 z nich. Każdy z wniosków otrzyma finansowanie w kwocie 50 000 zł. 

 

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów:   

  • dr inż. Agnieszka Kij (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków)/ dr Anna Bar (Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka)/, projekt pt. „Rola białkowej izomerazy disiarczkowej w (dys)funkcji śródbłonka naczyniowego w mysim modelu nadciśnienia tętniczego” 

  • dr Bartosz Pomierny (Zakład Biochemii Toksykologicznej)/ prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (Zakład Biochemii Toksykologicznej), projekt pt. „Wpływ innowacyjnego donora siarkowodoru, związku AP39, na procesy metabolizmu mitochondrialnego w modelu ischemii mózgu – badania in vitro oraz in vivo.” 

  • prof. dr hab. Wojciech Szczeklik (Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej)/ Sabina Lichołai (Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej), projekt pt. „Rola regulacji epigenetycznej mediowanej przez mikroRNA w procesie deregulacji komórek śródbłonka w patogenezie tętniaków aorty brzusznej.” 

  • dr hab. Paweł Paśko (Zakład Bromatologii)/ dr Agnieszka Galanty (Zakład Farmakognozji)/ dr hab. inż. Paweł Zagrodzki (Zakład Bromatologii), projekt pt. „Poszukiwania nowych kandydatów na żywność funkcjonalną bogatą w fitoestrogeny, w oparciu o komórkowy model nowotworów hormonozależnych i chemometryczną analizę bezpieczeństwa i skuteczności działania.”  

  • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli ( Zakład Zdrowia i Środowiska)/ dr Andrzej Galbarczyk (Zakład Zdrowia i Środowiska), projekt pt. „Mama w Koronie – wsparcie emocjonalne, stres chroniczny w czasie pandemii COVID-19, oraz poziom kortyzolu u matki i dziecka a ich zdrowie.”
  • dr hab. Mariusz Duplaga (Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia)/ mgr inż. Urszula Zwierczyk (Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia), projekt pt. „Komercyjne uwarunkowania rozwoju chorób cywilizacyjnych.”

  • dr hab. Maria Walczak (Zakład Toksykologii)/ prof. dr hab. Maciej Małecki (Klinika Chorób Metabolicznych), projekt pt. „Mechanizmy kompensacyjne w cukrzycy typu 1.”

  • prof. dr hab. Grzegorz Kopeć (Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego)/ dr Jakub Stępniewski (Zakład Dydaktyki Medycznej), projekt pt. „Izolacja i hodowla komórek śródbłonkowych tętnic płucnych pobranych in vivo od pacjentów z chorobami krążenia płucnego.” 

 

Gratulujemy nagrodzonym zespołom.    

Zespół Wykonawczy POB qLIFE  


Powrót