Nowe podejście do projektowania leków skutecznych w leczeniu choroby Alzheimera

Postęp w naukach medycznych oraz rozwój społeczny spowodowały znaczny wzrost średniej długości życia człowieka. Niestety wraz z tym obserwuje się znaczący wzrost zachorowalności na choroby neurodegeneracyjne. Spośród nich choroba Alzheimera, przewlekła, postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego jest najczęstszą przyczyną otępienia, stanowiąc 50% przypadków demencji po 65 roku życia.

Pomimo ogromnych wysiłków badawczych, wciąż brakuje skutecznych leków, które mogłyby znaleźć zastosowanie w leczeniu choroby Alzheimera (AD). Na zaproszenie edytora numeru specjalnego czasopisma „Molecules” powstał artykuł pt. Perspectives for New and More Effcient Multifunctional Ligands for Alzheimer’s Disease Therapy” dr hab. Agnieszki Zagórskiej.

Artykuł przedstawia w sposób przeglądowy biochemiczne mechanizmy rozwoju AD wraz z perspektywami wdrażania leków skutecznych w terapii AD. W części wstępnej omówiono główne cele molekularne dla leków* wraz z podsumowaniem ich odpowiedniego związku z chorobą.

Celem artykułu było omówienie nowego podejścia do projektowania leków skutecznych w leczeniu AD w oparciu o strategię tzw. ligandów wielofunkcyjnych. W artykule przedstawiono również najnowsze publikacje odnoszące się do poszerzonego panelu nowych biologicznych celów dla leków.

*(począwszy od esterazy acetylocholinowej (AChE) i beta-sekretazy 1, znanej również jako enzym rozszczepiający białko prekursora amyloidu w miejscu beta 1 (BACE-1) przez kinazę syntetazy glikogenu 3 beta (GSK-3), receptory dla N-metylo-d-asparaginianu (NMDA), serotoninowe (5-HT), histaminowe (receptor H3), do fosfodiesteraz (PDE) i monoaminooksydazy (MAO)).

 

Link do publikacji:

https://www.mdpi.com/1420-3049/25/15/3337

 

Publikacja powstała ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim


Powrót