Technologie rozszerzonej rzeczywistości a RODO i bezpieczeństwo personelu medycznego w czasach pandemii

Technologie rozszerzonej rzeczywistości oferują rozwiązania pozwalające chronić dane medyczne oraz zapewniają bezpieczeństwo personelu medycznego w czasie pandemii.

Zespół dr Klaudii Proniewskiej zaprojektował aplikację HoloView w technologii rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala wyświetlać dane medyczne zgodnie z wymogami RODO. 

Aplikacja HoloView, która jest dostosowana do działania na goglach rozszerzonej rzeczywistości Microsoft HoloLens, ma możliwość wyświetlania i udzielania dostępu do danych medycznych oraz informacji wrażliwych pacjentów bez ryzyka, że zostaną zaprezentowane osobom nieupoważnionym. 

 

Ponadto aplikacja daje użytkownikom szeroki wachlarz trybów podglądów i ekranów, tak aby osoba, która korzysta z aplikacji czuła się komfortowo i wyświetlała tylko kluczowe informacje w danym momencie. Największą zaletą jest to, że wszystkie informacje są widoczne tylko upoważnionym użytkownikom. Urządzenie zabezpieczone jest przez wbudowany czujnik, który sprawdza, czy gogle są zdjęte z głowy użytkownika – co powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do aplikacji. Proponowane podejście przyczynia się więc do zapewnienia ochrony danych osobowych pacjenta oraz informacji wrażliwych. 

 

Kolejna krytyczna kwestia związana jest z globalnym bezpieczeństwem zdrowotnym, uzależnionym od posiadania odpowiednio przygotowanej i zdrowej kadry medycznej, niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie i po pandemii COVID 19. Jednym z działań wspomagających ograniczenie rozwoju pandemii jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów. Działania takie można wspierać m.in. poprzez wirtualizację spotkań z wykorzystaniem aplikacji HoloView i przeprowadzać tzw. holo-konsultacje (zdalne konsultacje lekarskie – konsylia lekarskie przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości). Dwóch lub więcej upoważnionych użytkowników, w różnych lokalizacjach ogląda te same dane medyczne w tym samym czasie. Proponowane rozwiązanie chroni użytkowników przed zakażeniem wirusem poprzez zapewnienie bezpiecznej odległości. Przyszłość pozostaje nieznana, ale pandemia może być trwałą przemianą w medycynie z wykorzystaniem technologii immersyjnych takich jak rozszerzona rzeczywistość. 

 

Link do publikacji: 

https://doi.org/10.5603/CJ.a2020.0102 

 

Publikacja powstała ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót