Sympozjum. Antagoniści receptora serotoninowego typu 6: postęp w zrównoważonych metodach syntezy oraz nowe wskazania terapeutyczne

W dniach 14-15 czerwca br. w Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences w Paryżu odbędzie się sympozjum pt. „Antagoniści receptora serotoninowego typu 6: postęp w zrównoważonych metodach syntezy oraz nowe wskazania terapeutyczne”. Wydarzenie jest współorganizowane przez PAN Stację Naukową w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Instytut Biocząsteczek im. Maxa Mousserona (IBMM) Uniwersytetu w Montpellier oraz Instytut Genomiki Funkcjonalnej w Montpellier.

 

Obszar badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi i psychiatrycznymi jest jednym z głównych priorytetów badawczych programów Unii Europejskiej. Sympozjum, jako multidyscyplinarna platforma wymiany w obszarze chemii medycznej, biologii strukturalnej i molekularnej oraz farmakologii, będzie okazją do dyskusji nad kierunkami rozwoju nowych podejść terapeutycznych w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Aby opracować bardziej kompleksowe strategie poszukiwania związków o aktywności biologicznej, tematyka spotkania będzie ogniskować się wokół zwiększenia synergii między działaniami rozproszonych zespołów badawczych z różnych dziedzin.

Celem dwudniowego sympozjum jest dyskusja nad osiągnięciami i wyzwaniami związanymi z opracowywaniem leków o zastosowaniu w leczeniu chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących I) metod syntezy związków biologicznie aktywnych tj. chemii przepływowej i mechanochemii, II) nowych wskazań dla oryginalnych cząsteczek w chorobach neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych i bólu neuropatycznym oraz III) analizy potencjalnych celów biologicznych dla rozwoju nowych leków do leczenia chorób o wieloczynnikowej etiologii. Powyższe cele będą dyskutowane w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum reprezentują pracownicy Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr hab. Paweł Zajdel, dr Katarzyna Grychowska, dr Vittorio Canale z Zakładu Chemii Organicznej oraz dr hab. Karolina Pytka, prof. UJ z Zakładu Farmakodynamiki. 

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM

POSTER


Powrót