Indeks Pola – narzędzie do oceny właściwości immunomodulujących diety

W czasopiśmie „Nutrients” (czasopismo naukowe oferowane w otwartym dostępie) ukazał się artykuł pracującej pod kierownictwem dr Pawła Jagielskiego grupy badawczej zajmującej się opracowaniem nowego indeksu POLA, wykorzystywanego do oceny właściwości immunomodulujących diety i jej związku z mikroflorą jelitową, na przykładzie zachorowalności na COVID-19 w grupie osób bez chorób współistniejących. 

 

Pracownicy Zakładu Badań nad Żywieniem i Lekami UJ CM, we współpracy z dietetykami, matematykami, i immunologami stworzyli wskaźnik żywieniowy, określający potencjał immunomodulujący diety (POLA). 

W trakcie badań stwierdzono silną korelację między wskaźnikiem zapalnym w diecie, a wskaźnikiem POLA. Osoby stosujące dietę o korzystnym działaniu immunomodulującym miały mniejsze ryzyko zachorowania na COVID-19 o około 80% w porównaniu z osobami na diecie o wysoce niekorzystnym działaniu immunomodulującym. W codziennej praktyce, indeks POLA może służyć jako przydatne narzędzie dla dietetyków wspierające identyfikację osób, których dieta jest uboga w składniki konieczne dla optymalnego funkcjonowania układu odpornościowego. W takim przypadku zmiana zachowań żywieniowych może wspomóc funkcjonowanie układu immunologicznego, zmniejszając ryzyko infekcji. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: Proposition of a New POLA Index to Assess the Immunomodulatory Properties of the Diet and Its Relationship with the Gut Microbiota, Using the Example of the Incidence of COVID-19 in a Group of People without Comorbidities – PubMed (nih.gov) 

Paweł Jagielski, Dominika Wnęk, Edyta Łuszczki, Izabela Bolesławska, Agnieszka Micek, Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Beata Piórecka, Karolina Koczur, Katarzyna Jankowska, Agata Gaździńska, Marta Turczyńska, Paweł Kawalec

 

Publikacja została dofinansowana przez Priorytetowy Obszar Badawczy qLIFE w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 


Powrót