Dr Marcin Piejko laureatem konkursu #MINIATURA 6

przyjemnością informujemy, że dr Marcin Piejko, POST-DOC w III Katedrze Chirurgii Ogólnej i Klinice Chirurgii Endokrynologicznej, Wydziału Lekarskiego UJCM, znalazł się wśród grona laureatów konkursu #MINIATURA 6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Działania naukowe dr Piejko prowadzone będą w ramach projektu „Rola mechanotransdukcji w patogenezie mielofibrozy – badania pilotażowe”. Mielofibroza jest chorobą szpiku, w której zmutowane megakariocyty w nadmiernym stopniu wydzielają czynniki wzrostowe powodujące przyjęcie przez mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) fenotypu fibrotycznego. W efekcie dochodzi do zwłóknienia jam szpikowych, co uniemożliwia leczenie mielofibrozy poprzez przeszczep szpiku. Projekt Pana Doktora skupia się na udziale mechanotransdukcji w odpowiedzi fibrotycznej MSC. 

Dra Piejko będzie można usłyszeć podczas konferencji pt. Agencja Badań Medycznych – Impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji”, organizowanej w Warszawie 17 listopada br. 

W panelu poświęconym „Medycynie przyszłości. Perspektywa rozwoju terapii personalizowanych, wyrobów medycznych i cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia” – podzieli się swoją wiedzą w dziedzinie terapii zaawansowanych ATMP. 

 

Etat typu POST-DOC jest finansowany w ramach środków z programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – POB qLIFE.   

 


Powrót