Uroczyste otwarcie Katedry Fizjologii i Bioenergetyki Mięśni 

15 czerwca br. o godzinie 13:00, odbyło się uroczyste otwarcie Katedry Fizjologii i Bioenergetyki Mięśni UJCM. Nowa jednostka Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wprowadziła się na drugie piętro budynku zlokalizowanego przy ulicy Skawińskiej 8. Wyposażenie Katedry zostało w większości sfinansowane ze środków programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE.  

Katedra Fizjologii i Bioenergetyki Mięśni zapewnia kształcenie studentów w zakresie fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry od wielu lat skupiają się wokół czynników warunkujących wydolność fizyczną człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów konsumpcji tlenu w spoczynku i w trakcie wysiłku. Naukowcy badają również kwestie dotyczące energetyki mięśni, przyczyn ich zmęczenia, reakcji hormonalnych na wysiłek fizyczny, uwalniania neurotrofin w wysiłku fizycznym oraz adaptacji mięśni szkieletowych i śródbłonka naczyniowego do wysiłku i treningu fizycznego. 

– Coraz więcej uwagi poświęcamy fizjologii starzenia się i  zdrowia człowieka w starszym wieku. Ważne miejsce w pracach badawczych pracowników Katedry, zajmują kwestie czynników determinujących wydolność fizyczną sportowców wyczynowych, rywalizujących na poziomie międzynarodowym – podkreślił kierownik Katedry Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni prof. Jerzy Żołądź.

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcia Katedry dokonali prof. dr hab. Tomasz Grodzicki (Prorektor UJ ds. Collegium Medicum), dr hab. Piotr Pierzchalski (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu) oraz prof. dr hab. Jerzy Żołądź (Kierownik Katedry Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni). 

– Cieszę się, że możemy otworzyć nową jednostkę na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Muszę się jednak Państwu przyznać, że jak pierwszy raz usłyszałem o tym pomyśle od Dziekana Pierzchalskiego, że istnieje szansa na to, aby Pan Profesor Żołądź z całym zespołem mógłby dołączyć do nas (Collegium Medicum) to przypomniało mi się nasze spotkanie na AWF-ie podczas, którego dyskutowaliśmy na temat endorfin wydzielanych przez mięsień sercowy. A zaraz potem przed oczami miałem słynną bułkę z bananem Adama Małysza. W dzisiejszych czasach nie można oddzielić zdrowia od wysiłku, a stan naszych mięśni, kości, całego organizmu daje nam szansę na dobre funkcjonowanie. Tym samym Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje się naturalnym miejscem dla lokalizacji tej Katedry. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję i życzę powodzenia – powiedział  Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

 

– Dziękuje wszystkim tu zgromadzonym, że wspólnymi siłami udało się stworzyć to co dzisiaj tu widzimy. Zasłużonych jest wielu, ale pojawiła się okoliczność dzięki której mogliśmy skorzystać z dofinansowania w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). Dziękuję koordynatorowi programu Profesorowi Sebastianowi Polakowi i  mgr Magdalenie Pałydze za wsparcie administracyjne. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w czymś, co być może dla całego Collegium Medicum przyniesie duży naukowy Impact – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Piotr Pierzchalski  

 

 

 

 

 

 

 

Katedra otrzymała dofinansowanie w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), dzięki któremu zakupiła niezbędne zaplecze aparaturowe. Pełne stanowisko ergo-spirometryczne wraz z osprzętem EKG, które jest jednym z podstawowych narzędzi naukowych umożliwiających kompleksowy pomiar parametrów fizyko-chemicznych zachodzących w ciele badanego w trakcie wysiłku fizycznego. Cykloergometry to urządzenia służące do mierzenia wartości pracy wykonywanej przez organizm, umożliwiające precyzyjne dawkowanie obciążenia i wyrażenie wykonywanej pracy w jednostkach fizycznych. Przenośny system NIRS do monitorowania utlenowania mózgu i bezprzewodowy system NIRS do badania utlenowania mięśni. Spektrofotometr UV-Vis, który jest w stanie określić stężenie określonych analitów w mikroobjętości. Inny sprzęt to aparaty do monitorowania i pomiaru ciśnienia tętniczego z EKG i RESP, zamrażarki niskotemperaturowe, lodówki, wirówki, homogenizator ultradźwiękowy, miksery, wstrząsarki, mieszadła magnetyczne, wagi, pulsometry czy krokomierze.  

 


Powrót