Doposażenie Katedry Chemii Organicznej w nowoczesny chromatograf cieczowy Arc HPLC

W ramach wsparcia finansowego z programu Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE Katedra Chemii Organicznej UJCM doposażyła swoje laboratorium w nowoczesny chromatograf cieczowy Arc HPLC firmy Waters.

 

 

Podstawowym zastosowaniem urządzenia jest wyznaczanie czystości związków pośrednich oraz produktów końcowych otrzymywanych na drodze syntezy chemicznej. Jest to szczególnie istotne dla zapewnienia wysokiego stopnia czystości związków, warunkującego powtarzalność wyników prac syntetycznych oraz zapewnienia odpowiedniej jakości próbek przekazywanych do badań farmakologicznych in vitroin vivo.

 

 

 

 

Aparat jest dodatkowo wykorzystywany do monitorowania przebiegu procesów chemicznych, co ma szczególne znaczenie w  przypadku konieczności optymalizacji warunków reakcji, przeprowadzanej przy opracowywaniu nowych ścieżek syntezy.

 

 

 

 

Zakup urządzenia został zrealizowany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót