Relacje beneficjentów konkursu „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

Szkolenia to nie tylko ścisła wiedza czy umiejętności, to bardzo często również zmiana punktu widzenia i element pracy nad sobą. Stosując nowe metody, poznajemy rozwiązania, które mogą nas zainspirować do zmiany podejścia, użycia nowych technik w codziennej pracy czy zmiany utartych przyzwyczajeń. Prezentujemy Państwu jedne z ostatnich relacji naszych uczestników, którzy wzięli udział w konkursie „Wsparcie kompetencji twardych”. 

W dniach 24-25 lutego odbyło się dwudniowe szkolenie p.t. „Advanced API and Drug Product Characterization”, przeprowadzone dla pracowników Katedry Chemii Farmaceutycznej oraz Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, przez firmę Kapaji. 

 

Multidyscyplinarny charakter warsztatów pozwolił zdobyć nowe wiadomości i  umiejętności w zakresie oceny wyników analizy API i produktu leczniczego, m.in. z uwzględnieniem polimorfizmu, stabilności, czy tzw. inżynierii odwróconej. Aspekty te są bardzo istotne, zarówno z punktu widzenia odpowiedniego planowania i przygotowania nowo syntezowanych cząsteczek wiodących do dalszych prac rozwojowych, jak i opracowywania nowoczesnych formulacji, zarówno dla leków innowacyjnych jak i generycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z kolei Pani mgr Karolina Rzeźnicka-Brzegowy z Zakładu Fizjoterapii wzięła udział w kursie pt. „Wczesna rehabilitacja po udarze” Szkolenie dotyczyło  metody pracy od pierwszych godzin po incydencie zachorowania, aż do momentu, w którym pacjent wychodzi na własnych nogach z oddziału. 

Kurs dał możliwość określenia  w rzetelny sposób potencjału pacjenta, a także wskazania realnych szans na osiągnięcie wybranych przez niego celów. Umiejętności te pozwalają na prowadzenie terapii celowanej na konkretne zaburzenia, jakich doświadcza pacjent na wszystkich poziomach wg ICF. 

Pani Magister nauczyła się jak zapobiegać najczęstszym problemom na poziomie strukturalnym. Poznała aktywności fizyczne, które pozwalają wpływać na reorganizację ośrodkowego układu nerwowego u pacjenta oraz nabyła umiejętności jak wykorzystywać świadomą  jak i nie świadomą pracę pacjenta  do automatyzacji osiągniętych funkcji. 

 

Pan dr Bartosz PomiernyZakładu Biochemii Toksykologicznej wybrał szkolenie zorganizowane przez ONT, autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela firmy Mathworks. Kurs składał się z 4 modułów, trwających łącznie około 2 tygodnie, na przełomie stycznia i lutego 2023r. W przebiegu każdego z modułów zdobył umiejętności obsługi środowiska MATLAB w następujących aspektach: 

 

Moduł 1 – Podstawy MATLABa: 

 

 • W module pierwszym nauczył się podstawowych funkcji MATLABa, takich jak wykresy, zmienne, pętle i warunki. 
 • Poznał strukturę programu MATLABa i nauczył się, jak tworzyć własne funkcje, korzystając z edytora kodu w MATLABie. 
 • Nauczył się podstawowych operacji arytmetycznych, operacji na macierzach, w tym transpozycji, indeksowaniu, dodawaniu, odejmowaniu i mnożeniu macierzy. 
 • Dowiedział się, jak korzystać z wbudowanych funkcji MATLABa, takich jak funkcje trygonometryczne, funkcje matematyczne i funkcje algebraiczne. 
 • Nauczył się także, jak korzystać z różnych typów danych, takich jak liczby, ciągi znaków, wektory i macierze. 

 

Moduł 2 – Zastosowanie MATLABa w statystyce: 

 

 • W module drugim nauczył się, jak używać MATLABa do analizy danych statystycznych. 
 • Poznał różne narzędzia MATLABa, takie jak testy t-studenta, testy ANOVA i regresja liniowa, które pozwalają na analizę dużej ilości danych w oparciu o statystykę. 
 • Dowiedział się, jak wizualizować dane statystyczne za pomocą wykresów, histogramów, boxplotów i innych typów wykresów. 
 • Nauczył się, jak stosować różne techniki do normalizacji danych i usuwania wartości odstających bądź brakujących. 

 

Moduł 3 – Zastosowanie MATLABa w przetwarzaniu i analizie obrazu: 

 

 • W module trzecim nauczył się, jak przetwarzać i analizować obrazy przy użyciu MATLABa. 
 • Poznał różne funkcje i narzędzia MATLABa, takie jak filtrowanie, segmentacja i rekonstrukcja obrazów, które pozwalają na analizę obrazów cyfrowych. 
 • Nauczył się, jak stosować różne techniki do analizy kolorów i tekstur w obrazach. 
 • Dowiedział się, jak wizualizować i analizować obrazy przy użyciu różnych narzędzi MATLABa, takich jak interaktywne narzędzia do wyświetlania i edycji obrazów. 

 

Moduł 4 – Zaawansowana analiza obrazu w MATLABie: 

 

 • W module czwartym nauczył się, jak stosować zaawansowane techniki analizy obrazu w MATLABie. 
 • Poznał różne funkcje i narzędzia MATLABa, takie jak przetwarzanie wstępne, segmentacja obiektów, rozpoznawanie kształtów i analiza tekstury, analiza ruchu i jego predykcja, które pozwalają na złożoną analizę obrazów cyfrowych. 
 • Dowiedział się, jak stosować różne techniki uczenia maszynowego w analizie obrazów, takie jak sieci neuronowe i klasyfikatory obrazów. 
 • Nauczył się, jak stosować zaawansowane techniki wizualizacji i prezentacji danych obrazowych w MATLABie, takie jak wizualizacja danych w przestrzeni 3D i tworzenie animacji z danych obrazowych. 

 

Dodatkowo, podczas szkolenia zdobył praktyczne umiejętności pracy w środowisku MATLAB, w tym tworzenie skryptów i funkcji, debugowanie kodu, korzystanie z narzędzi edytora i debugera, a także obsługę interfejsu graficznego użytkownika (GUI). Wszystkie te umiejętności są bardzo przydatne w pracy badawczej i pomogą w skutecznej analizie danych w ramach działania Laboratorium Obrazowania CDT-CARD, a w szczególności w funkcjonowaniu pracowni MRI/PET, pracowni mikroskopii i endomikroskopii konfokalnej czy też w przypadku zawansowanej analizy obrazu pochodzącego z systemu analizy kontrastu plamki lasera bądź z miniskopów. Wszystkie wymienione techniki opierają się na pozyskiwaniu i szczegółowej anlizie/predykcji danych badawczych z obrazu, które są wyjściową technik obrazowych. Zdobyta wiedza w znakomity, wydajny sposób rozszerza możliwości badawcze naszego Laboratorium. 

Osoby zainteresowane oprogramowaniem Mathworks MATLAB informujemy, że Uniwersytet Jagielloński ma wykupioną licencję na program wraz z  toolboxami. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: MATLAB – Dział Usług Informatycznych – Centrum Informatyki (uj.edu.pl) 

 

Koszty udziału w szkoleniu były finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego  qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.      


Powrót