Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny z modułem do wykonywania skrawków optycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dzięki dofinansowaniu z programu ID.UJ oraz POB-u qLIFE, Wydział Nauk o Zdrowiu poszerzył posiadaną infrastrukturę badawczą o nowoczesny, odwrócony mikroskop optyczny do obserwacji w świetle widzialnym oraz we fluorescencji. Zakupiona aparatura będzie służyć przede wszystkim dalszemu rozwojowi prowadzonych na Wydziale badań z zakresu fizjologii i biochemii nabłonków (przede wszystkim nabłonka przewodu pokarmowego oraz śródbłonka naczyniowego). 

Zakupiony zestaw mikroskopowy firmy Zeiss, składa się z w pełni zautomatyzowanego, odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego (AxioObserver 7), wyposażonego w szeroki zestaw obiektywów (obiektywy najwyższej klasy typu planapochromat oraz obiektywy typu „long-distance”). Mikroskop posiada oświetlacz diodowy do obserwacji w świetle przechodzącym oraz nowoczesny oświetlacz do wzbudzania fluorescencji, zaopatrzony w 7 linii diodowych LED (630 nm, 590 nm, 555 nm, 511 nm, 475 nm, 430 nm, 385 nm). Ponadto, dostępny jest zestaw filtrów do obserwacji fluorescencji najpopularniejszych barwników stosowanych w naukach biologicznych. Istotnym elementem zakupionego zestawu jest unikatowy system do wykonywania tzw. „skrawków optycznych”, umożliwiający rekonstrukcję obrazu 3D (system Apotome™).  Dodatkowo, mikroskop jest wyposażony w komorę inkubacyjną, umożliwiającą prowadzenie hodowli komórkowych bezpośrednio na stoliku mikroskopu oraz wykonywanie analiz przeżyciowych, w tym poklatkowych. 

 Głównym obszarem, w którym będzie wykorzystywana zakupiona aparatura są badania podstawowe z zakresu fizjologii oraz patologii bariery nabłonkowej przewodu pokarmowego oraz naczyń krwionośnych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie komórkowych modeli przestrzennych in vitro (m.in. sferoidów komórkowych i hodowli organoidowych, w tym modeli komórkowych na mikroczipach przepływowych). Te nowoczesne techniki hodowli komórkowych in vitro rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie jako te, które w dużo większym stopniu odzwierciedlają fizjologiczne warunki panujące w żywym organizmie, w porównaniu do klasycznych hodowli dwuwymiarowych. Zakupiony mikroskop pozwoli na implementację powyższych technik w badaniach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urządzenie będzie dostępne dla wszystkich badaczy zainteresowanych wykorzystaniem tego nowoczesnego mikroskopu w swoich projektach naukowych. 

Zakupu dokonano ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

  


Powrót