Inwestycja w kapitał ludzki – czyli konkurs “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

Inwestowanie w kadrę buduje sukces organizacji. Kwalifikacje pracowników przekładają się na zwiększenie efektywności i profesjonalizm. Dzięki konkursowi Wsparcie rozwoju kompetencji twardych” pracownicy UJCM dostają szansę na zdobycie nowych umiejętności. 

Jakie szkolenia wybierają? Czego chcą się nauczyć i jak to wykorzystują w codziennej pracy opisują ich relacje. 

 

Pan dr inż. Piotr Berkowicz  z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) wziął udział w 3-dniowych warsztatach ISAC-LETF Cytometry Workshop w Wiedniu. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wykłady oraz ćwiczenia pozwoliły nabyć Panu Doktorowi podstawową wiedzę z zakresu podstaw cytometrii przepływowej dotyczących m.in. budowy cytometru, oznaczeń komórek z użyciem kilku fluorochromów, planowania eksperymentów do oznaczeń cytometrycznych, analiz danych, możliwości wykorzystania cytometrii. W trakcie zajęć praktycznych przedstawiano obsługę i funkcjonowanie różnych cytometrów przepływowych dedykowanych do standardowej cytometrii (BD LSRFortessa), spektralnej cytometrii (Cytek® Aurora), obrazowej cytometrii (Amnis® ImageStream®XMk II), sortowania komórek, masowej spektrometrii, analizy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. Nabyta wiedza i umiejętności w trakcie kursu zostanie wykorzystana przez Pana Doktora do realizacji zadań związanych z cytometrią przepływową w różnych projektach prowadzonych w JCET. 

 

W największym niemieckim kongresie ginekologii i położnictwa organizowanym przez Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (Niemieckie Towarzystwo Ginekologii i Położnictwa) w Monachium wzięli udział prof. dr n. med. Robert Jach (Katedra Ginekologii i Położnictwa / Wydział Lekarski UJ CM), dr Iwona Gawron (Katedra Ginekologii i Położnictwa / Wydział Lekarski UJ CM) oraz dr Dominika Trojnarska, MHBA (Pracownia Podstaw Opieki Położniczej / Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM). 

Głównym celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zdrowia reprodukcyjnego kobiet, co zrealizowano poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniu Deutsch-Polnische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (Niemiecko-Polskie Towarzystwo Ginekologii i Położnictwa), udział w kursie szycia laparoskopowego w ramach ćwiczenia umiejętności manualnych chirurgii minimalnie inwazyjnej, które są konieczne do prawidłowej opieki nad kobietami w wieku rozrodczym, oraz poprzez wysłuchanie wykładów dotyczących leczenia niepłodności i konsultacji w zakresie płodności jak i innych zagadnień dotyczących zdrowia kobiet.  

Dodatkowo zaprezentowano poster naukowy pt. „Primäre Prävention von HPV-bedingten Krankheiten aus Sicht der Patientinnen in Polen – eine Zwischenanalyse“ („Profilaktyka pierwotna chorób związanych z HPV z perspektywy pacjentek w Polsce – analiza okresowa”).  

W trakcie trwania kongresu, poprzez liczne spotkania ze stroną niemiecką, ustalono plan współpracy międzynarodowej dotyczącej badań skupiających się na nowych aspektach terapeutycznych w leczeniu niepłodności kobiet. 

 

Z kolei Pani dr hab. n. med. Dorota Ciołczyk-Wierzbicka z Katedry Biochemii Lekarskiej wybrała, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi drugą edycję pięciodniowego kursu  „Bioprocessing and Manufacturing of Gene and Cell Therapy Products Course”, odbywającego się w dniach 25.09-29.09.2022 w Llafranc (Hiszpania).  Organizatorem szkolenia było założone w 1976 towarzystwo naukowe — The European Society for Animal Cell Technology (ESACT), powstałe w celu promowania wiedzy i wykorzystania komórek ludzkich i zwierzęcych, m.in. dla produkcji biofarmaceutyków.  

Tematyka kursu obejmowała głównie problematykę związaną z nowymi technologiami terapii genowej i komórkowej. Dotyczyła między innymi: biologii komórek macierzystych, bioreaktorów, wytwarzania komórek na potrzeby inżynierii tkankowej czy produktów opartych na komórkach i wektorach wirusowych. Podejmowane były również tematy dotyczące wykorzystania terapii komórkowej dla medycyny spersonalizowanej, problemy prawne, etyczne i ekonomiczne związane z produkcją produktu leczniczego.  

Kurs miał bardzo intensywny charakter, nastawiony był na integrację uczestników kursu z wykładowcami. Poza wykładami prezentowane były studia przypadków, odbywały się warsztaty, ćwiczenia, prowadzone były grupy dyskusyjne z wykładowcami oraz przeprowadzana była weryfikacja zdobytej wiedzy na platformach edukacyjnych.   

Zdobyte w czasie kursu wiadomości teoretyczne i umiejętności, zostaną wykorzystane w realizacji projektów naukowych, przy składaniu wniosków grantowych oraz w celach dydaktycznych. 

 

Koszty udziału w szkoleniu są finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.    

 

 


Powrót