Test różnicujący wirus SARS-CoV-2 z wirusami grypy

W ramach projektu „Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” SZPITALE-JEDNOIMIENNE/18/2020 – w konsorcjum ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie – zespół pod kierownictwem prof. Tomasza Gosiewskiego i dr Dominiki Salamon z Katedry Mikrobiologii UJ CM (Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej) zaproponował opracowanie testu opartego o fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH), różnicującego wirus SARS-CoV-2 z wirusami grypy, co może pomóc w szybkiej detekcji COVID-19 i/lub grypy. Test będzie oparty o analizę preparatu mikroskopowego fluorescencyjnego z wymazu z górnych dróg oddechowych od pacjenta z objawami sugerującymi COVID-19. Pod wpływem promieni UV w komórkach nabłonka dróg oddechowych zawierających RNA wirusa będzie można zaobserwować intensywne świecenie w jaskrawym kolorze. 

Rys. 1 Obraz replikującego się wirusa SARS-CoV-2 (różowy kolor) w komórkach nabłonka ludzkiego (niebieski kolor).

Rys. 2 Obraz komórek nabłonka migawkowego górnych dróg oddechowych, zabarwionych safraniną jako kontrola jakości wymazu pobranego celem diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Wykrycie zakażania wirusem SARS-CoV-2 jest kluczowym elementem stwierdzenia u pacjenta z objawami infekcji dróg oddechowych choroby COVID-19 lub jej wykluczenia w przypadku zakażenia innymi patogenami. Badaniem referencyjnym jest test molekularny PCR oparty o wykrycie co najmniej dwóch genów charakterystycznych dla wirusa w próbce wydzieliny z dróg oddechowych. Opracowanie alternatywnych molekularnych (a więc bardzo dokładnych), metod diagnostycznych jest pożądane, ponieważ w ten sposób zwiększą się możliwości rozpoznawania zakażeń, co powinno poprawić efektywność kontroli nad przebiegiem epidemii COVID-19.  

Przeprowadzenie powyższych badań jest możliwe dzięki zakupionemu z środków POB qLIFE mikroskopowi fluorescencyjnemu. 

 

 

Link do strony projektu: CRACoV-HHS (cm-uj.krakow.pl) 

Link do podprojektu: https://cracov.cm-uj.krakow.pl/pl/podprojekty/mikrobiologia-i-diagnostyka/ 

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót