Progresja metaplazji Barretta (BE) w kierunku raka gruczołowego przełyku (EAC)

W czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (czasopismo naukowe oferowane w otwartym dostępie), klasyfikowanym w Q1 wg bazy JCR, ukazał się artykuł grupy naukowców z Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii WL UJ CM [1] zajmujących się progresją metaplazji Barretta (BE) w kierunku raka gruczołowego przełyku (EAC). W swoim artykule „Barrett’s Metaplasia Progression towards Esophageal Adenocarcinoma: An Attempt to Select a Panel of Molecular Sensors and to Reflect Clinical Alterations by Experimental Models” autorzy dowodzą, że połączona analiza linii komórkowych BAR-T, OE33 i OE19 traktowanych wybranymi stężeniami soli żółciowych odzwierciedla kliniczne zmiany molekularne odpowiadające danemu etapowi zaawansowania BE i EAC. Model ten odzwierciedla warunki eksperymentalne, w których BE może wykazywać progresję do nowotworu przełyku. Klinicznie obserwowany szkodliwy wpływ mieszaniny soli żółciowych obejmuje określone zmiany molekularne obserwowane w odpowiednim modelu refluksu żołądkowo-przełykowego opartym na wybranych ludzkich liniach komórkowych.

 

Pełna wersja artykułu jest dostępna na stronie:

Barrett’s Metaplasia Progression towards Esophageal Adenocarcinoma: An Attempt to Select a Panel of Molecular Sensors and to Reflect Clinical Alterations by Experimental Models – PMC (nih.gov)

 

Publikacja powstała z wykorzystaniem sprzętu współfinansowanego przez Priorytetowy Obszar Badawczy qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

 

[1] Edyta Korbut, Kinga Krukowska, Marcin Magierowski 

 


Powrót