Nowe artykuły pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w czasopismach Journal of Clinical Medicine oraz Biology

W czasopismach Journal of Clinical Medicine1 oraz Biology2 (czasopismach naukowych oferowanych w otwartym dostępie) wydawanych przez Multidisciplinary Digital Publishing Institute ukazały się dwa artykuły międzywydziałowej grupy badawczej zajmującej się analizą zależności pomiędzy zawartością w kale krótkołańcuchowych kwasów organicznych, a schorzeniami przewodu pokarmowego jak choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy zespół jelita drażliwego.

 

W skład wspomnianej grupy wchodzą naukowcy z Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Zwolińskiej – Wcisło, Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM pod kierunkiem dr hab. n. farm. Pawła Zagrodzkiego prof. UJ oraz Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UJ pod kierunkiem dr hab. Michała Woźniakiewicza prof. UJ.  

Publikacje powstały z wykorzystaniem sprzętu współfinansowanego przez Priorytetowy Obszar Badawczy qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (nr 06/IDUB/2019/94) w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

1 Kaczmarczyk, O., Dąbek-Drobny, A., Woźniakiewicz, M., Paśko, P., Dobrowolska-Iwanek, J., Woźniakiewicz, A., Piątek – Guziewicz, A., Zagrodzki, P., Mach, T., & Zwolińska-Wcisło, M. (2021). Fecal Levels of Lactic, Succinic and Short-chain Fatty Acids in Patients with Ulcerative Colitis and Crohn Disease: A Pilot Study. Journal of Clinical Medicine, 10(20), 4701.

JCM | Free Full-Text | Fecal Levels of Lactic, Succinic and Short-Chain Fatty Acids in Patients with Ulcerative Colitis and Crohn Disease: A Pilot Study (mdpi.com)

2 Dąbek-Drobny, A., Kaczmarczyk, O., Woźniakiewicz, M., Paśko, P., Dobrowolska-Iwanek, J., Woźniakiewicz, A.,Piątek – Guziewicz, A., Zagrodzki, P., & Zwolińska-Wcisło, M. (2022). Association Between Fecal Short-Chain Fatty Acid Levels, Diet, and Body Mass Index in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Biology, 11(1), 108.

Biology | Free Full-Text | Association between Fecal Short-Chain Fatty Acid Levels, Diet, and Body Mass Index in Patients with Inflammatory Bowel Disease (mdpi.com)

 


Powrót