Naprawa licznika Microbeta w Katedrze Farmakobiologii UJ CM

 

Badania prowadzone w Katedrze Farmakobiologii koncentrują̨ się̨ na kompleksowej ocenie oddziaływania nowych cząsteczek z celami biologicznymi. Celem jest poszukiwanie nowych substancji biologicznie aktywnych w różnych obszarach terapeutycznych, głównie w kręgu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Drugim ważnym obszarem badawczym jest poszukiwanie i identyfikacja w modelach in vitroex vivo nowych celów terapeutycznych przez analizę ich znaczenia i funkcji. Badania te umożliwią poznanie patomechanizmów i analizę molekularnych podstaw różnych schorzeń oraz ułatwią zrozumienie procesów fizjologicznych na poziomie komórkowym.

Dzięki udziałowi w Konkursie #11 programu POB qLife Katedra Farmakobiologii UJ CM zyskała możliwość finansowanie serwisu i modernizacji licznika scyntylacyjnego Microbeta TriLux 1450, w którym dokonano m.in. wymiany napędów dysków FFD 1.44 na Emulatory Solid State.

  Licznik scyntylacyjny wykorzystywany jest w badaniach izotopowych, w testach wiązania radioligandów do białek błonowych i wewnątrzkomórkowych, jako narzędzie niezbędne do przeprowadzenia wstępnej oceny powinowactwa nowych cząsteczek do różnych celów biologicznych. Urządzenie jest kluczowym elementem wykorzystywanym w praktycznie wszystkich projektach naukowo-badawczych prowadzonych w Jednostce, w tym do realizacji zadań badawczych we współpracy z innymi Jednostkami WFa UJ CM oraz Jednostkami pozawydziałowymi, m.in. z Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie i Lublinie.

 

Serwis aparatu został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 


Powrót