Kompetencje twarde – kluczem do sukcesu

Wsparcie rozwoju kompetencji pracowników, pomimo że nie jest procesem łatwym, stanowi jeden z najistotniejszych czynników decydujących o powodzeniu oraz skuteczności działań organizacji. Przekłada się na większą skuteczność realizowanych działań merytorycznych oraz przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Przedstawiamy Państwu kolejne relacje beneficjentów konkursu „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.  

 

Pani dr Joanna Suraj-Prażmowska z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) uczestniczyła w kursie „Targeted proteomics: Experimental design and data analysis” organizowanym przez Centre of Genomic Regulation (CRG) we współpracy z European Molecular Biology Organization (EMBO) w Barcelonie (Hiszpania). Celem szkolenia było zapoznanie się z aktualnie obowiązującą wiedzą jak i prowadzonymi badaniami z zakresu celowanych analiz proteomicznych w różnych modelach chorób, które obecnie wykonywane są w znaczących międzynarodowych centrach badawczych. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwiło dr Suraj-Prażmowskiej zdobycie nowych umiejętności z zakresu korzystania z rozbudowanego oprogramowania Skyline (opracowywanie danych proteomicznych i wstępna analiza statystyczna danych), co prawdopodobnie w przyszłości może mieć znaczący wpływ na otrzymywanie jakościowych wyników w ramach prowadzonych badań naukowych realizowanych w JCET. 

Z kolei Pani dr n. med. Patrycja Bronowicka-AdamskaZakładu Biochemii i Chemii Medycznej, Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM wybrała szkolenie on-line pt. „Badanie molekularne – PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym” organizowane przez Centrum Edukacji CE2. Kurs miał na celu zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielne zastosowanie techniki Real – Time PCR w analizie ekspresji genów. Umiejętności nabyte podczas zajęć pozwoliły na pogłębienie wiedzy związanej z projektowaniem i wykonywaniem reakcji Real-time PCR z wykorzystaniem odpowiednich barwników interkalujących. Praktyczne ćwiczenia zastosowane podczas szkolenia uzupełniły kompetencje kursanta, co pozwoli na zapobieganie/wyeliminowanie potencjalnych błędów podczas wykonywania badań molekularnych w aktualnie realizowanym przez dr n. med. Patrycję Bronowicką-Adamską projekcie badawczym pt. „Wpływ diety wysokotłuszczowej na zmiany poziomu niskocząsteczkowych związków siarki w tkance tłuszczowej u myszy z deficytem receptora TLR2”. 

Pani dr Justyna Popiół z Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, która również wzięła udział w naszym konkursie zdecydowała się na czterodniowe szkolenie „The practical training course on In Vitro Phototoxicity Test according to OECD TG 498, and In Vitro ET-50 skin tolerance assessment test using reconstructed human epidermis model EpiDerm (EPI-200)” zorganizowane przez firmę MatTek w dniach 12 – 15.12.2022 w Bratysławie.

                                                           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Kurs miał na celu zdobycie praktycznej umiejętności wykonywania testu służącego do oceny fototoksyczności substancji chemicznych w modelu zrekonstruowanego naskórka ludzkiego zgodnie z wytycznymi OECD 498 oraz testu służącego do wstępnej oceny bezpieczeństwa formulacji przeznaczonych do stosowania miejscowego. Pani dr Justyna Popiół wszystkie czynności opisane w protokołach wykonywała samodzielnie, a jej pracę nadzorowała Pani dr Sylvia Letasiova z firmy MatTek. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie kursu zostaną wykorzystane m.in. w badaniach bezpieczeństwa związków które zostały zaprojektowane i zsyntetyzowane w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jako potencjalne leki lub składniki kosmetyków. Nabyte umiejętności poszerzą ponadto zestaw dostępnych usług komercyjnych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM oraz umożliwią podjęcie współpracy naukowej z innymi Wydziałami UJ.  

  

Koszty udziału w  szkoleniu są  finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego  qLIFE w  ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w  Uniwersytecie Jagiellońskim.    


Powrót