Szkolenia, kursy czy warsztaty – rozwój kompetencji twardych

Szkolenia i kursy to najpopularniejsza forma kształcenia. Jednak stos zdobytych certyfikatów nie daje gwarancji, że nasza kariera pójdzie w dobrym kierunku. Liczą się przydatność proponowanej tematyki oraz co najważniejsze poziom szkolenia, które powinno prowadzić do zdobycia konkretnych kompetencji. Nasi beneficjenci dokonali wyboru aplikując w konkursie: „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”. Prezentujemy ich relacje.  

 

Pani dr Agnieszka ZakrzewskaJagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków wzięła udział w  dwudniowym spotkaniu użytkowników Thermo Scientific™ Compound Discoverer™ software w Bremie. Podczas szkolenia przedstawiono nowe funkcjonalności oprogramowania wprowadzone w wersji 3.3. Omówiono tzw. workflow  oraz stosowane bazy danych mzCloud v.2.0 i myLibrary rozwijane przez zespół Thermo. Uczestnicy zaprezentowali wybrane zastosowania oprogramowania Compound Discoverer (studia przypadków) oraz przedyskutowali proces planowania i wykonania analiz metabolicznych, a następnie procesowania otrzymanych danych. Nabyta w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do realizacji zadań związanych z analizą metaboliczną w prowadzonych projektach. 

Panie dr Anna Dobrut z Katedry Mikrobiologii oraz dr inż. Dagmara Wójcik-Grzybek z Katedry Fizjologii uczestniczyły w szkoleniu „Basics of Bioinformatics” organizowanym w dniach 11-13.01.2023 r. we Wrocławiu przez firmę NobleProg. Celem kursu było nabycie praktycznych umiejętności w zakresie bioinformatyki, takich jak: dopasowanie sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej, nauka BLAST i jego zastosowania, poznanie narzędzi do tłumaczenia, projektowanie starterów, przewidywanie epitopów oraz przewidywanie struktury drugorzędowej. Część szkolenia była poświęcona również wprowadzeniu do projektowania leków. Kurs został zaprojektowany specjalnie dla naukowców pracujących w laboratoriach eksperymentalnych nad biologicznymi makrocząsteczkami: białkami, DNA i RNA.  Szkolenie umożliwiło uczestnikom pogłębienie wiedzy w zakresie szeregu analiz bioinformatycznych, które będą mogły zostać wykorzystane zarówno w obecnie realizowanych przez Panie Doktor projektach, jak i w przyszłych dotyczących badań nad szczepionkami opartymi na immunogennych białkach i/lub ich specyficznych epitopach, badań nad chorobami metabolicznymi, neurologicznymi, czy projektowaniu leków. 

Z kolei Pan dr Tadeusz KarczZakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych uczestniczył w szkoleniu ”Gene editing iPSCs with CRISPR/Cas9” zorganizowanym przez  Bio-Trac, Montgomery College w Germantown, Maryland, USA.  

Celem trzydniowego kursu było zapoznanie się z tematyką edycji genomów w oparciu o technikę CRISPR/Cas9 oraz hodowli indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Szkolenie obejmowało, oprócz dogłębnej dyskusji teoretycznych podstaw tych innowacyjnych technik badawczych, również intensywne zajęcia laboratoryjne, ułatwiające kursantom samodzielne wdrożenie nabytej wiedzy w ich własnych projektach. Warsztaty pozwoliły zapoznać się z praktycznymi aspektami wszystkich etapów prowadzenia eksperymentów edycji genomów technikami CRISPR/Cas9, począwszy od projektowania odpowiednich narzędzi molekularnych, poprzez metody uzyskiwania aktywności enzymu Cas w komórkach docelowych, a skończywszy na technikach analizy wprowadzanych zmian genetycznych. W części poświęconej pluripotencjalnym komórkom macierzystym, uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z metodologią odróżnicowania komórek somatycznych do komórek pluripotencjalnych oraz testami pozwalającymi na identyfikację komórek macierzystych oraz kontrolę jakości prowadzonych hodowli. Kursanci zapoznali się też z metodami różnicowania komórek macierzystych w różne tkanki. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia zostaną wykorzystane w realizacji projektów prowadzonych w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych UJ CM, w tym m.in. do realizacji zadań badawczych w ramach realizowanych projektów. 

Koszty udziału w szkoleniu były finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego  qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.     


Powrót