Specjalistyczne urządzenia w Zakładzie Biochemii i Chemii Medycznej

Komora UVC/T-AR oraz miniwirówka Microspin 12 firmy Biosan stanowią kompaktowy zestaw specjalistycznych urządzeń nablatowych umożliwiających aseptyczną i komfortową pracę z próbkami DNA/RNA w Zakładzie Biochemii i Chemii Medycznej.

Nowoczesna komora, dzięki wyposażeniu w otwartą lampę UV, zapewnia ochronę przeciwko kontaminacji. Promieniowanie UV umożliwia dezynfekcję powierzchni roboczej dezaktywując fragmenty DNA/RNA w ciągu 15-30 minut ekspozycji. Dodatkowo komora wyposażona jest w nowoczesną przepływową lampę antybakteryjną UV, która zapewnia ciągłą dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy z amplikonami DNA/RNA oraz pozwala na wykorzystanie przygotowanych preparatów do analizy z wykorzystaniem techniki qPCR. Komora usprawniła prace badawcze w realizowanych projektach w Zakładzie Biochemii i Chemii Medycznej oraz sprawiła, że pracownik jest odpowiednio chroniony przed promieniowaniem UV poprzez umieszczenie lampy, wentylatora oraz filtrów przeciwkurzowych w specjalnej obudowie. 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót