Konkurs szkoleniowy – relacje uczestników

Przedstawiamy Państwu kolejne relacje beneficjentów konkursu: „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”. 

Działanie jest skierowane do pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).  Laureaci konkursu mają możliwość otrzymania dofinansowanie na wyjazd szkoleniowy do kwoty 25000 PLN. 

Pani dr Jadwiga Kubica z Zakładu Fizjoterapii uczestniczyła w kursie FSL organizowanym na Uniwersytecie Oxfordzie, który obejmował zarówno teorię jak i praktykę funkcjonalnej i strukturalnej analizy obrazowania mózgu. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy pod okiem doświadczonych tutorów uczyli się samodzielnie przeprowadzać analizy na rzeczywistych danych, korzystając ze zdalnego komputera stacjonarnego w chmurze. Omówione zostały metody przeznaczone przede wszystkim do zastosowań w nauce podstawowej i badaniach klinicznych tj. funkcjonalny MRI, analiza GLM, w tym statystyka Bayesa dla wielu podmiotów (FEAT), ICA, MELODIC, a także strukturalny rezonans magnetyczny (m.in. FLIRT/FNIRT/FUGUE i BBR). Dyfuzyjny MRI: probabilistyczne modelowanie dyfuzji i traktografia, w tym FDT, DTIFIT/BSS, TOPUP/EDDY. Kurs był skierowany zarówno do nowych jak i obecnych użytkowników FSL i obejmował podstawowe oraz bardziej zaawansowane funkcje.  

Pan Mgr Józef Mizera z Katedry i Zakładu Toksykologii wybrał szkolenie „Advanced Lecture Course – Molecular Targets for Anti-aging Interventions” organizowane przez Federation of European Biochemical Societies  (FEBS) oraz International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), w trakcie którego przedstawione zostały najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie zrozumienia procesu starzenia organizmu. Tematyka kursu obejmowała m.in. opis procesu starzenia na poziomie DNA (jądrowego i mitochondrialnego), patomechanizmy chorób neurodegeneracyjnych, biomarkery starzenia. Ponadto ważnym elementem szkolenia była prezentacja strategii przeciwdziałających starzeniu, w tym celów molekularnych oraz eksperymentalnych metod farmakologicznych i dietetycznych. Dzięki udziałowi w „Advanced Lecture Course” Pan Mizera miał możliwość zapoznać się z obecnymi trendami badawczymi na świecie, a uzyskana wiedza z pewnością będzie pomocna przy aplikowaniu o nowe granty badawcze. 

Z kolei Pani mgr Alicja Skórkowska zdecydowała się na udział w szkoleniu pt. „Confocal microscopy course” zorganizowanym przez Technology Facility, Department of Biology, University of York w Wielkiej Brytanii w dniach 6-9 września br. Program kursu, składający się z wykładów oraz warsztatów praktycznych, obejmował podstawy mikroskopii konfokalnej, przyżyciowego obrazowania komórek, a także zasady zaawansowanych technik FRAP i FRET. W trakcie szkolenia zaprezentowano również mikroskopię konfokalną z wirującym dyskiem (Laser-based Dual Spinning Disk Technology). Nabyta wiedza zostanie wykorzystana w pracy z nowym mikroskopem konfokalnym Leica Stellaris 8 WLL DLS, który będzie stanowił wyposażenie Laboratorium Obrazowania w ramach CDT-CARD UJ CM, w realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych oraz przy składaniu wniosków grantowych. 

 

Koszty udziału w szkoleniu są finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.   

 


Powrót