Automatyczny selektor z zestawem kapilar wspiera pracę Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Tematyka badawcza Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej skupia się wokół badań farmakokinetycznych i farmakodynamicznych nad nowych związkami aktywnymi biologicznie oraz poszukiwaniem nowych zastosowań dla znanych leków. Badania ta wspierane są symulacjami komputerowymi z wykorzystaniem modeli PK/PD. Modele tego typu budowane są w oparciu o odpowiednie dane, takie jak: stężenia badanych związków  
w materiale biologicznym oraz markerów odpowiedzi na podany związek. Aby uzyskać takie dane, konieczny jest dostęp do czułych, selektywnych i szybkich metod analitycznych. Jedną z takich metod, najczęściej stosowaną w laboratoriach farmakokinetycznych zarówno uniwersyteckich, jak i przemysłowych, jest technika LC-MS/MS.  

     Dofinansowanie uzyskane dzięki udziałowi w Konkursie #11 umożliwiło Zakładowi Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej zakup selektora dwóch kolumn wraz z zestawem kapilar. Urządzenie zostało zamontowane do posiadanego przez Zakład zestawu UPLC (Excion LC AC, Sciex) z detektorem masowym (QTRAP 4500, Sciex). Selektor umożliwia przeprowadzenie następujących po sobie analiz, z użyciem dwóch różnych kolumn, bez konieczności ich przekładania w trakcie pomiarów. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie dużej liczby oznaczeń bez ingerencji operatora, np. w nocy, co znacznie zwiększa przepustowość zestawu. Nowe urządzenie przyczynia się więc do znacznego przyspieszenia prac analitycznych, które Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej wykonuje nie tylko dla potrzeb własnych projektów, ale także w ramach współpracy z jednostkami wydziałowymi i pozawydziałowymi. 

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 


Powrót