Aktualności


Związki o potencjalnej aktywności przeciwpsychotycznej

Zespół dr Anny Czopek poszukując związków o potencjalnej aktywności przeciwpsychotycznej badał potencjalne ligandy fosfodiesterazy 10A i receptorów serotoniny.  

[Konkurs #5] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Rozstrzygnięcie Konkursu #5 – „Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Sztuka komunikacji (także molekularnej) i jej wpływ na otyłość

Naukowcy z Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON CMUJ zdecydowali się ocenić ten związek. Po przebadaniu grupy prawie 500 kobiet udało im się zidentyfikować zależność między obecnością wariantu genetycznego w jednym z genów mitochondrialnych (G4917A MT-ND2), a niższym BMI.

Wpływ formy podawania daidzeiny na profil farmakokinetyczny i biodostępność

Zespół pod kierownictwem prof. Marii Walczak wykonał badania, których celem było porównanie profilu farmakokinetycznego oraz biodostępności daidzeiny podawanej szczurom w zawiesinie oraz w formie kompleksu z γ-cyklodekstryną modyfikowaną etylenodiaminą.

Technologie rozszerzonej rzeczywistości a RODO i bezpieczeństwo personelu medycznego w czasach pandemii

Zespół dr Klaudii Proniewskiej zaprojektował aplikację HoloView w technologii rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala wyświetlać dane medyczne zgodnie z wymogami RODO. 

Doposażenie mikroskopu fluorescencyjnego – szersze spektrum działań

Mikroskop fluorescencyjny Leica DMiL LED Fluo z kamerą Leica DFC 3000G działający w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM został doposażony w nowe akcesoria. 

Powstaje nowe stanowisko ergo-spirometryczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Zakup nowego sprzętu dzięki wsparciu programu ID.UJ i środków przeznaczonych przez POB qLIFE.

Rola czynnika transkrypcyjnego snail w regulacji przerzutowania komórek mięsaka prążkowanokomórkowego RMS

Dane pokazują nową rolę SNAIL w regulacji przerzutowania komórek RMS i wyraźnie wskazują, że SNAIL może być obiecującym nowym celem dla przyszłych terapii RMS.

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA POB qLIFE – PODSUMOWANIE ROKU 2020

Działania wdrożone w ramach POB qLIFE w 2020 roku.

[Konkurs #4] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Rozstrzygnięcie Konkursu #4 – „Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”.