Serwis aparatury na Wydziale Farmaceutycznym

Zakład Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego wziął udział w Konkursie #9 organizowanym przez POB qLIFE i uzyskał finansowanie na naprawę aparatury. W ramach projektów realizowanych w Zakładzie Bromatologii oceniany jest m.in. wpływ składników diety i żywności funkcjonalnej na różne parametry biochemiczne w modelach in vitro i in vivo.  

Wykonywanie takich badań nie byłoby możliwe bez odpowiedniej aparatury, w skład której wchodzi urządzenie do elektroforezy kapilarnej z detekcją konduktometryczną oraz detekcją promieniowania UV (ItaChrom IIEA 202M). 

Dzięki udziałowi w Konkursie #9 możliwe było wykonanie pełnego serwisu aparatu wraz z wymianą kolumny preseparacyjnej i analitycznej, ponadto zregenerowany został detektor konduktometryczny. Naprawa tego aparatu umożliwi analizę materiału biologicznego pod kątem oznaczania między innymi krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, hydroksykwasów oraz jonów takich jak: F¯, Cl¯, NO3¯, NO2¯, SO42-, PO43- oraz K+, NH4+, Na+. Planowane analizy obejmą kał, mocz oraz ślinę a także materiał pochodzenia roślinnego. 

Naprawa tego aparatu da szansę do zacieśnienia współpracy z sektorami gospodarczymi (przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy) oraz posłuży do poszerzenia działalności naukowej Zakładu o współpracę z klinicystami m.in. z Wydziału Lekarskiego CM UJ. 

 

Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 


Powrót