Wspieranie rozwoju nowych metod badawczych z wykorzystaniem hodowli komórkowych i metod obrazowania

Mikroskop odwrócony MW-50 został zakupiony dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach Konkursu #3 organizowanego przez POB qLIFE. Mikroskop jest przeznaczony do prac badawczych zarówno w ośrodkach naukowych jak i przemysłowych. W Katedrze Farmakodynamiki mikroskop odwrócony stanowi doposażenie sprzętowe istniejącego już laboratorium wyposażonego w komorę laminarną i inkubator, a przystosowanego do pracy na komórkach. 

Laboratorium hodowli komórkowych służy obecnie przede wszystkim do przygotowywania komórek do oznaczeń aktywności wewnętrznej badanych związków. Uzyskane tymi metodami wyniki mają najwyższą jakość, a dzięki swojemu charakterowi pozwalają ograniczyć liczbę wykorzystywanych do badań zwierząt.

Doposażenie w mikroskop odwrócony pozwoli również prowadzić hodowle komórkowe różnych typów komórek, możliwych do wykorzystania w nowatorskich modelach eksperymentalnych, co poszerzy możliwości badawcze Katedry Farmakodynamiki i Wydziału Farmaceutycznego  

Dzięki doposażeniu laboratorium komórkowego w mikroskop odwrócony Katedra Farmakodynamiki poszerzyła spektrum swojej działalności naukowo-badawczej o badania obrazowe umożliwiające ocenę komórek i hodowli komórkowych. Może zrealizować badania na temat nowoczesnych możliwości farmakologicznego leczenia urazów i schorzeń układu kostno-mięśniowego. Nowatorskie badania nad mechanizmem działania i oceną skuteczności opierają się na hodowlach chondrocytów i tenocytów, na których będzie indukowany stan zapalny po czym badane będzie działanie lecznicze związków i ich wpływ na żywotność i parametry metaboliczne badanych komórek. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  


Powrót