Aktualności


Nowoczesny tandemowy spektrometr mas na Wydziale Farmaceutycznym

W Katedrze Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego CM UJ działa już nowoczesny tandemowy spektrometr mas. Po kilku dniach szkoleń personel rozpoczął pracę z nowym urządzeniem.

Nowe podejście do projektowania leków skutecznych w leczeniu choroby Alzheimera

Publikacja dr hab. Agnieszki Zagórskiej przedstawia w sposób przeglądowy biochemiczne mechanizmy rozwoju choroby Alzheimera wraz z perspektywami wdrażania leków skutecznych w terapii tej choroby.

Nowy sprzęt komputerowy na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Zakupiony sprzęt posłużył do rozbudowy i unowocześnienia trzech stacji roboczych.

Stres oksydacyjny i wolne rodniki mają wpływ na płodność mężczyzn

Zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Wirginii Krzyściak przeprowadził badania polegające na identyfikacji biomarkerów wspomagających diagnostykę i monitorowanie potencjału reprodukcyjnego u mężczyzn.

Komora do czystej pracy z próbkami DNA w Katedrze Fizjologii UJ CM

W katedrze Fizjologii UJ CM działa już nowa komora czystej pracy z próbkami DNA. 

Bezpieczny i niezawodny wzrost hodowli komórkowych dzięki nowemu inkubatorowi CO2w Katedrze Farmakologii UJ CM

W Katedrze Farmakologii UJ CM działa już inkubator najnowszej generacji! Będzie wykorzystywany do wymagających szczególnego nadzoru hodowli w ramach projektów badających m.in. mechanizmy rozwoju miażdżycy i schorzeń zapalnych!

Wartość społeczna badań klinicznych 1 fazy w onkologii pediatrycznej

Zespół pod kierownictwem bioetyka, dra hab. Marcin Waligóry, prof. UJ przeprowadził analizę, w której zmierzył wskaźniki wartości społecznej badań klinicznych fazy 1 w onkologii które do kolejnych faz nie trafią.

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM został doposażony o dwie znakomite pionowe zamrażarki -86°C i jedną -40°C dzięki wsparciu programu ID.UJ i środków przeznaczonych przez POB qLife.

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM został doposażony o dwie znakomite pionowe zamrażarki -86°C i jedną -40°C dzięki wsparciu programu ID.UJ i środków przeznaczonych przez POB qLife.

[Konkurs #5] „Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”– NABÓR ZAKOŃCZONY!

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #5 którego celem jest dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Zakup stanowisk wirtualnej symulacji medycznej do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM finansowany ze środków programu ID.UJ.

Zakup ze środków finansowych POB qLife stanowisk wirtualnej symulacji medycznej do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM.