Konkurs na stanowisko typu POST-DOC na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Szanowni Państwo, 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko typu POST-DOC w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Celem konkursu jest zatrudnienie badacza do nowego zespołu badawczego rozwijającego działalność naukową we współpracy WNZ oraz JCET w zakresie badań doświadczalnych nad rolą wysiłku fizycznego w regulacji śródbłonka naczyń. Finansowanie powyższych etatów zostało zagwarantowane w ramach środków z programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) przeznaczonych na podniesienie poziomu badań naukowych oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Uniwersytet zapewni pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem na okres 24 miesięcy w wysokości do 10 000 PLN brutto/miesiąc/osobę.

 

Treść ogłoszenia i wszelkie informacje związane z Konkursem znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu: link.

 

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE 


Powrót