Naprawa chromatografu cieczowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM uzyskała finansowanie na naprawę aparatury z środków POB gLIFE w ramach Konkursu #9 i może jako jednostka utrzymać swój potencjał badawczy i kontynuować pracę naukową. Oznaczenia metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej są istotnym etapem prac poświęconych badaniom potencjału leczniczego surowców naturalnych takich jak grzyby lecznicze. Obiektem analiz są zarówno ekstrakty z owocników zebranych ze stanu naturalnego czy pozyskiwanych z upraw, jak i ekstrakty otrzymywane z biomasy pozyskiwanej z hodowli w warunkach in vitro (kultury mycelialne).

Najważniejszymi badanymi metabolitami o działaniu prozdrowotnym są niehalucynogenne związki indolowe o cechach neuroprzekaźników, statyny – lowastatyna o działaniu hypocholesterolemicznym, inhibitory tyrozynazy (m.in. kwas kojowy), sterole czy ergotioneina (silne antyoksydanty). Realizowane są również badania koncentrujące się na ocenie zdolności mycelium z kultur in vitro do bioremadiacji środowiska naturalnego z ksenobiotyków (oznaczanie sterydów oraz leków przeciwzapalnych). 

Naprawa polegała na wymianie zużytych części chromatografu cieczowego Merck–Hitachi La Chrom – D 700 oraz przeglądzie konserwacyjnym. Poddana serwisowi aparatura umożliwia jakościowe i ilościowe oznaczenia ważnych terapeutycznie metabolitów.  

 

 

Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót