Nowy generator azotu na Wydziale Farmaceutycznym

Generator azotu, którego zakup został dofinansowany ze środków programu ID.UJ, jest integralną częścią aparatu LC/MS Waters Acquity TQD. Aparat ten wykorzystywany jest do różnorodnych analiz jakościowych, w tym potwierdzania tożsamości substancji leczniczych i dopingujących. Znajduje on również zastosowanie w przeprowadzaniu analiz półilościowych, takich jak badanie stabilności metabolicznej in vitro, test PAMPA oraz badanie czystości oraz ilościowych, np. badanie zawartości substancji leczniczych i metabolitów w materiale biologicznym pochodzenia roślinnego  i zwierzęcego, badanie składu preparatów handlowych, badanie rozpuszczalności termodynamicznej i kinetycznej, badanie stabilności chemicznej w warunkach stresowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 


Powrót