Serwis kluczowej aparatury w Katedrze Biochemii Lekarskiej

Katedra Biochemii Lekarskiej uzyskała finansowanie w ramach  Konkursu #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – na przegląd aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Pracownia wykonuje analizy zarówno w ramach prac statutowych jednostki, jak i współpracy między katedrami Collegium Medicum UJ.  

W ramach dofinansowania wymieniono podstawowe zużywalne części układu. Zabieg ten pozwoli na długie użytkowanie  sprzętu w ramach prowadzonych prac w Katedrze  i w jednostkach z nią współpracujących.

 

W pracowni zaplanowane są poniższe działania:

  1. Opracowanie nowej metody oznaczania glutationu zredukowanego i utlenionego oraz cysteiny i cystyny w ramach  programu NCN 2017/01/X/NZ3/00346.
  2. Wykonanie oznaczeń niskocząsteczkowych związków siarki w ramach  projektu statutowego  N41/DBS/000716.
  3. Oznaczanie niskocząsteczkowych związków siarki u myszy na diecie wysokotłuszczowej
  4. Wykonywanie oznaczeń różnych form redoksowych endogennych tioli (glutationu
    i cysteiny) w strukturach mózgu oraz w wątrobie szczurów w zwierzęcym modelu schizofrenii.
  5. Ustawienie metody oznaczania reaktywnej siarki sulfanowej i jej wykorzystanie do oznaczeń w materiale biologicznym (hodowle komórkowe, osocze, homogenat tkanek).
  6. Opracowanie nowej metody HPLC do oceny aktywności mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów kompleks I i II  w ramach współpracy z Katedrą Fizjologii Doświadczalnej UJ CM.
  7. Analizy wchłaniania wybranych farmaceutyków w komórkach nowotworowych jajnika oraz ich wpływ na stan redox  (GSH/GSSG).

 

 

Serwis aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót