Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za udział w ogłoszonym naborze w zakresie finansowania na cele modernizacji i doposażenia istniejącego zaplecza aparaturowego oraz oprogramowania komputerowego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań dla jakości życia – qLife” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). 

Uprzejmie informujemy, że nabór został zamknięty, ze względu na wyczerpanie się puli środków finansowych. 

Wsparcie zostało przyznane 15 wnioskodawcom (jednostkom organizacyjnym) na całkowitą kwotę: 340 000,00 zł. Poniżej przedstawiamy Państwu listę finansowanych wniosków:

 

 • Wydział Nauk o Zdrowiu – 4 901,46 zł
 • Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000,00 zł
 • Klinika Angiologii (Wydział Lekarski) – 20 000,00 zł
 • Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych (Wydział Farmaceutyczny) – 29 899,00 zł
 • Zakład Radioligandów (Wydział Farmaceutyczny) – 18 000,00 zł
 • Zakład Botaniki Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 040,30 zł
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 889,00 zł
 • Zakład Chemii Leków (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000,00 zł
 • Zakład Farmakognozji (Wydział Farmaceutyczny) – 12 000,00 zł
 • Zakład Bromatologii (Wydział Farmaceutyczny) – 10 936,80 zł
 • Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 400,00 zł
 • Zakład Toksykologii (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000,00 zł
 • Zakład Farmakologii (Wydział Lekarski) – 17 000,00 zł
 • Zakład Chemii Organicznej (Wydział Farmaceutyczny) – 30 000,00 zł
 • Zakład Biochemii i Chemii Medycznej (Wydział Lekarski) – 18 933,44 zł

 

Gratulujemy wszystkim Państwu.

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE


Powrót