Serwis systemu do anestezji wziewnej na Wydziale Farmaceutycznym

Zakład Biochemii Toksykologicznej Wydziału Farmaceutycznego w ramach otrzymanego finansowania w konkursie #9 POB qLIFE przeprowadził naprawę, konserwację oraz kalibrację systemu do anestezji wziewnej małych zwierząt (Minerve).  

Aparat wyposażony w parownik izofluranu pozwala na precyzyjną i kontrolowaną w czasie i głębokości, anestezję. Grupy badawcze od lat wykorzystywały niniejszy system do przeprowadzania różnych zaawansowanych procedur chirurgicznych z udziałem myszy i szczurów. W ciągu ostatnich 4 lat funkcjonowania aparatury wykonano na nim ponad 3400 zabiegów w tym model udaru niedokrwiennego mózgu, zabiegi stereotaktyczne, mikrodializę struktur mózgu, podanie leków do komór mózgu, próbkowanie płynu mózgowo-rdzeniowego 

Aparat pośredniczył w poprawnej realizacji 6 grantów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, badań statutowych, badań prowadzonych w kolaboracji z partnerami zagranicznymi. Intensywne wykorzystanie urządzenia sprawiło, iż poszczególne, precyzyjne elementy systemu uległy naturalnemu zużyciu.  

Powierzone przez POB qLIFE fundusze pozwoliły na wymianę większości elementów zużywalnych aparatu, co sprawiło, iż urządzenie jako całość jest na nowo objęte gwarancją. Dzięki temu, opierając swoje badania o nieposkromioną ciekawość badawczą, ale też o solidne i niezawodne urządzenia, zespoły badawcze mogą nie tylko kontynuować prowadzone badania, ale też planować nowe, nawet bardziej zaawansowane przedsięwzięcia badawcze w obrębie nauk podstawowych. 

 

Jak twierdzą badacze z Zakładu Biochemii Toksykologicznej „działanie POB qLIFE w opisanym zakresie będzie miało charakter projakościowy spełniający założenia strategiczne programu”. 

   

 

 

 

 

 

Serwis aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót