Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM został doposażony o dwie znakomite pionowe zamrażarki -86°C i jedną -40°C dzięki wsparciu programu ID.UJ i środków przeznaczonych przez POB qLife.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy poniżej krótką informację napisaną przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – Pana Profesora Piotra Pierzchalskiego dotyczącą zakupu ze środków finansowych POB qLife trzech zamrażarek dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. 

 

Bardzo proszę o krótki opis zakupionego urządzenia. Do jakich zadań będzie użyty w kontekście aktywności naukowej Wydziału?

Jak ważne jest przechowywanie próbek biologicznych w odpowiednich warunkach wszyscy pracujący w laboratoriach biologii molekularnej doskonale zdają sobie sprawę. Prawidłowe zabezpieczenie materiału biologicznego najczęściej oznacza jego zamrożenie. Im niższą temperaturę przechowywania próbek zapewnimy tym większa ich trwałość. Najczęściej w ten sposób przechowywane są próbki rzadkie o dużej wartości naukowej. W tym właśnie celu Wydział Nauk o Zdrowiu, dzięki wsparciu programu ID.UJ oraz POB-u qLife mógł zakupić dwie zamrażarki -80oC (MDF-DU702VX-PE – dual cooling, 729 litrów) z systemem back-up, butlą CO2, z powiadamianiem sms (o wzroście temperatury, braku zasilania), rejestratorem niskich temperatur oraz jedną zamrażarkę -40oC MDF-U5412H-PE (szafowa z regałami, z wysuwanymi pojemnikami szufladowymi).

 

Urządzenia te pozwoliły na znaczne zwiększenie możliwości przechowywania cennych próbek biologicznych, szczególnie w kontekście planowanego powołania nowej jednostki badawczej na naszym Wydziale. Te nowoczesne urządzenia, nawet w porównaniu ze znakomitymi zamrażarkami już posiadanymi to zupełnie nowa jakość. System podtrzymania temperatury w razie zaniku napięcia oraz zdalnego powiadamiania w znacznym stopniu eliminuje zagrożenie rozmrożenia próbek i ich utraty.

 

Czy trudno uzyskać środki na zakup tego rodzaju sprzętu?

Przedstawiliśmy dokładny plan rozwoju nowej jednostki wydziałowej oraz jej plany naukowe na najbliższą przyszłość. Propozycja zakupu wraz z uzasadnieniem została bardzo szybko zaakceptowana i uzyskała finansowanie.

 

 

Jak wyglądała współpraca z POBem qLife?

Na tyle dobrze, że liczymy na dalsze wsparcie POB-u qLife przy tworzeniu nowej jednostki w obrębie naszego Wydziału z uwzględnieniem założeń strategii rozbudowy potencjału badawczego całego Collegium Medicum UJ.


Powrót