Wspólna publikacja badaczy JCET i Katedry Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni

Wspólna publikacja badaczy Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) i Katedry Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni UJ CM ukazała się w Journal of Physiology: 
 
„Myoglobin deficiency impairs maximal oxygen uptake and exercise performance: a lesson from Mb-/- mice”
Jerzy A. Zoladz1, Marcin Grandys1, MartaSmeda2, AgnieszkaKij2, Anna Kurpinska2, Grzegorz Kwiatkowski2, Janusz Karasinski3, Ulrike Hendgen-Cotta4, StefanChlopicki2,5  Joanna Majerczak1
1 Chair of Exercise Physiology and Muscle Bioenergetics, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College
2 Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), Jagiellonian University
3 Department of Cell Biology and Imaging, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University
4 Cardiology and Vascular Medicine, West German Heart and Vascular Center, University Hospital Essen, Medical Faculty, University ofDuisburg-Essen, Essen, Germany
5 Department of Experimental Pharmacology, Chair of Pharmacology, Jagiellonian University Medical College
 
Artykuł jest dostępny pod adresem: https://doi.org/10.1113/JP285067
 
 

Powrót