Strategiczna infrastruktura badawcza na Wydziale Farmaceutycznym

W ramach programu ID.UJ sfinansowano inwestycję infrastrukturalną w postaci zakupu systemu multipleksowej immunofluorescencyjnej analizy poziomu białek. System składa się z analizatora Luminex 200 opartego o technologię cytometrii przepływowej wraz z detekcją odbywającą się za pomocą dwóch wiązek lasera oraz systemu zautomatyzowanej homogenizacji materiału badawczego Bead Ruptor Elite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipleksowa analiza metodą Luminex pozwala na równoczesne, w pełni ilościowe określenie poziomu do 100 niepowiązanych między sobą analitów. Pełna analiza wymaga jedynie 25 µL homogenatu tkankowego/komórkowego i zostaje przeprowadzona w formacie standardowej płytki 96-dołowej.  

Obecnie wiele firm działających na rynku oferuje gotowe zestawy analityczne, służące do szybkiej multipleksowej analizy określonego materiału biologicznego. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż system Luminex 200 jest urządzeniem otwartym, a więc badacz samodzielnie, dysponując specyficznymi przeciwciałami, może zaprojektować i przygotować „spersonalizowaną” analizę. Urządzenie wspomagające, jakim jest homogenizator kulkowy Bead Ruptor Elite umożliwia homogenizację do 24 próbek równocześnie w ściśle określonych warunkach fizyko-chemicznych. Urządzenie, chłodzone ciekłym azotemzasadniczo przyspiesza i ułatwia przygotowanie do analizy próbek termolabilnych jak np. w przebiegu procesu izolacji RNA czy DNA.  

Urządzenia znakomicie sprawdzą się w pracach badawczych odbywających się w UJ CM. Prace te w pełni wpisują się w strategiczny zakres tematyczny działań ID.UJ POB qLIFE.

Przed podjęciem decyzji o zakupie, oba instrumenty były testowane w Zakładzie Biochemii Toksykologicznej UJ CM przez okres roku. Duże zainteresowanie środowiska badaczy UJ CM przeprowadzaniem tego typu analiz, spotkało się z odpowiedzią zespołów sterującego i badawczego POB qLIFE w postaci sfinansowania niniejszej inwestycji infrastrukturalnej.  

 

 

Zapraszamy do korzystania z urządzeń, które znajdują się w laboratoriach Zakładu Biochemii Toksykologicznej (kontakt: bartosz.pomierny@uj.edu.pl).  

 

 

 

 

 

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  


Powrót