Rozstrzygnięcie Konkursu #9 – „Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za udział w ogłoszonym naborze w zakresie finansowania na cele serwisu, naprawy, remontów i przeglądów istniejącego zaplecza aparaturowego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań dla jakości życia – qLife” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.05.2021 r. nabór w ramach Konkursu #9 został zamknięty po 4 godzinach od uruchomienia, ze względu na wyczerpanie się puli środków finansowych. 

Wsparcie zostało przyznane 9 wnioskodawcom (jednostkom organizacyjnym) na całkowitą kwotę: 200 000,00 zł. Poniżej przedstawiamy Państwu listę finansowanych wniosków:

 

  • Zakład Biochemii Toksykologicznej (Wydział Farmaceutyczny) – 29 729,10 zł
  • Zakład Farmakologii (Wydział Lekarski) – 30 000,00 zł
  • Zakład Bromatologii (Wydział Farmaceutyczny) – 13 958,93 zł
  • Katedra Biochemii Klinicznej (Wydział Lekarski) – 23 729,29 zł
  • Zakład Botaniki Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 14 766,15 zł
  • Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej (Wydział Lekarski) – 28 282,74 zł
  • Zakład Chemii Fizjologicznej (Wydział Lekarski) – 27 754,85 zł
  • Zakład Toksykologii (Wydział Farmaceutyczny) – 27 371,19 zł
  • Zakład Farmakognozji (Wydział Farmaceutyczny) – 4 407,75 zł

 

 

Gratulujemy wszystkim Państwu.

 

Zespół Wykonawczy POB qLife


Powrót