Rola czynnika transkrypcyjnego snail w regulacji przerzutowania komórek mięsaka prążkowanokomórkowego RMS

Mięsaki tkanek miękkich (STS) to grupa różnorodnych nowotworów wywodzących się z tkanki zwanej mezenchymą (w prawidłowych warunkach powstają z niej m.in. mięśnie, ścięgna czy naczynia krwionośne). Mięsak prążkowanokomórkowy (RMS) to jeden z najczęściej występujących nowotworów tkanek miękkich u dzieci. W przypadku RMS wykazującego przerzuty całkowity wskaźnik przeżycia 3-letniego dziecka wynosi tylko 25–30%.

Bardzo ważne jest zrozumienie mechanizmów regulacyjnych zaangażowanych w promowanie przerzutów RMS. Badania dr Klaudii Skrzypek i współpracowników w Zakładzie Transplantologii UJ CM pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Majki wykazały, że czynnik transkrypcyjny SNAIL znacząco wpływa na właściwości komórek RMS poprzez regulację poziomu białek EZRYNY i kinazy AKT oraz mikroRNA – małych RNA pełniących funkcje regulatorowe.
Okazało się, że SNAIL istotnie zwiększa ruchliwość komórek RMS oraz ich inwazyjność i chemotaksję w kierunku czynników promujących przerzutowanie zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo. Dane pokazują nową rolę SNAIL w regulacji przerzutowania komórek RMS i wyraźnie wskazują, że SNAIL może być obiecującym nowym celem dla przyszłych terapii RMS.

 

Link do publikacji:

https://www.mdpi.com/2072-6694/12/7/1870

 

Publikacja powstała ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót