Publikacja Dr Agnieszki Galanty i Dr hab. Pawła Paśki w czasopiśmie Molecules

Publikacja „Chickpea Sprouts as a Potential Dietary Support in Different Prostate Disorders—A Preliminary In Vitro Study” jest już dostępna! 

Molecules 2024, 29(5), 1044; https://doi.org/10.3390/molecules29051044

Polecamy lekturę!

Badania zostały sfinansowane przez POB qLIFE UJ CM w ramach mini-grantu “Poszukiwania nowych kandydatów na żywność funkcjonalną bogatą w fitoestrogeny, w oparciu o komórkowy model nowotworów hormonozależnych i chemometryczną analizę bezpieczeństwa i skuteczności działania” przyznanego w konkursie #8 dr hab. Pawłowi Paśko, dr hab. Pawłowi Zagrodzkiemu (Zakład Bromatologii) oraz dr Agnieszce Galanty (Zakład Farmakognozji). Sfinansowaliśmy także sprzęt niezbędny do wykonania badań.


Powrót