Praca z udziałem naszych beneficjentów w Scientific Reports!

Artykuł pt.”Social support during pregnancy and the risk of postpartum depression in Polish women: A prospective study” został opublikowany w Scientific Reports vol. 14 (Article number: 6906)

Praca jest dostępna online pod adresem: https://www.nature.com/articles/s41598-024-57477-1

Gratulacje dla wszystkich Autorów, a w szczególności dla prof. Urszuli Marcinkowskiej oraz prof. Andrzeja Galbarczyka – laureatów naszego konkursu #8!


Powrót