23.03.2020 Spotkanie robocze

Przedstawiciele Zespołu wykonawczego oraz Zespołu sterującego POB qLife wzięli udział w spotkaniu Zespołu koordynującego. Jednym z celów spotkania było omówienie struktury zarządzania projektem.


Powrót