Nowa głowica pomiarowa wspiera rozwój leków w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Zakupiona w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE głowica pomiarowa do maszyny wytrzymałościowej pozwoli na poszerzenie zakresu badań mechanicznych dla projektowanych na Wydziale Farmaceutycznym postaci leku. Szczególne zastosowanie znajdzie w analizie produktów o delikatnej strukturze jak na przykład układy drukowane przestrzennie, układy mukoadhezyjne oraz opatrunki hydrożelowe. 

Możliwość rejestracji sił działających na badany obiekt w zakresie od 0,01 N pozwala na wiarygodną analizę takich zjawisk jak przyleganie opatrunków do skóry czy preparatów mukoadhezyjnych do śluzówki, a także analizę odporności na złamanie mikroigieł otrzymanych np. technologią druku trójwymiarowego wraz z oceną siły potrzebnej do ich aplikacji oraz oderwania z miejsca podania. Precyzyjny pomiar sił o tak małych wartościach umożliwi także pomiar wytrzymałości mechanicznej postaci leków szybko rozpadających się w jamie ustnej tj. tabletek ODT (z ang. orodispersible tablets) oraz filmów ODF (z ang. orodispersible films), co do tej pory nie zawsze było możliwe ze względu na fakt, iż standardowe twardościomierze używane w analizach tzw. tabletek konwencjonalnych działają w zakresach dużo większych sił. Rozwój tego typu postaci leku jest szczególnie istotny z punktu widzenia leczenia specyficznych grup pacjentów tj. pediatrycznych oraz geriatrycznych. Przez wzgląd na fakt, iż to właśnie w tych dwóch grupach najczęściej odnotowywane są problemy z połykaniem, które nierzadko mogą doprowadzić nawet do odstawienia leków, prace rozwojowe nad lekami dla tych grup zyskują dodatkowe znaczenie. W związku z intensywnymi badaniami prowadzonymi w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM nad sporządzaniem i charakterystyką otrzymywanych metodą elektroprzędzenia nanowłókien, stanowiących nośniki substancji leczniczej, zakupiona głowica posłuży również do analiz wytrzymałościowych cienkich filmów „utkanych” z nanowłókien. Otrzymane wyniki przyczynią się do poszerzenia wiedzy w zakresie wpływu składu projektowanych postaci leku, a także zastosowanych procesów technologicznych i ich parametrów na właściwości mechaniczne oraz aplikacyjne, co w dalszej perspektywie pozwoli projektować skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze leki.

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót