Najnowsze publikacje Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej prezentuje kolejne prace będące wynikami badań prowadzonych w oparciu o zakupiony przez nas sprzęt!

 • Revealing bactericidal events on graphene oxide nano films deposited on metal implant surfaces, Karolina Schickle, Monika Gołda-Cępa, Zümray Vuslat-Parlak, Nikita Grigorev,  Gaelle Desante, Adrian Chlanda, Olga Mazuryk, Kerstin Neuhaus, Christina Schmidt, Nima Amousa, Kamil Drożdż, Sabine Neuss, Wojciech Pajerski, Marcella Esteves-Oliveira, Monika Brzychczy-Włoch, Andrzej Kotarba & Jesus Gonzalez-Julian.
  Badania przeprowadzone zostały w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej naukowców z Polski, Niemiec (ośrodki w Giessen, Aachen, Münster, Tübingen) oraz Słowenii.
  J. Mater. Chem. B [IF 7.0] 2024; https://doi.org/10.1039/D3TB01854G

 • Influence of the EPD route and surface preparation of titanium substrates on the microstructure, surface topography and usage properties of chitosan coatings incorporated in Tea Tree Oil and Terpinen-4-ol, Mikołaj Mielczarek, Jakub Marchewka, Alicja Łukaszczyk, Maciej Sitarz, Łukasz Cieniek, Kinga Dziadek, Kamil Drożdż, Katarzyna Biegun, Tomasz Gosiewski, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Moskalewicz.
  Współpraca badaczy z UJ, AGH I Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
  Applied Surface Science [IF 6.7] 655, 2024, 159626; https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.159626

 • Effect of adding selected carboxylic acids to the solution on electrophoretic deposition, adhesion strength, morphology and antibacterial properties of chitosan coatings on titanium, Aleksandra Błoniarz, Jakub Marchewka, Maciej Sitarz, Kamil Drożdż, Tomasz Gosiewski, Monika Brzychczy-Włoch & Tomasz Moskalewicz.
  Badania prowadzone we współpracy z AGH.
  Progress in Organic Coatings [IF 6.6] 189, 2024, 108258; https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2024.108258

Gratulujemy!


Powrót