Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego „Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego na przebieg zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim” w ramach programu POB qLIFE IDUB

Szanowni Państwo, 

 

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu wydała komunikat w sprawie uruchomienia naboru w specjalnym trybie konkursowym do programu doktorskiego w dyscyplinie nauki medyczne.

 

Treść ogłoszenia i wszelkie informacje związane z Konkursem znajdą Państwo na stronie internetowej Działu Nauki: w języku polskimangielskim

 

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE 

 


Powrót