Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego „Farmakologiczna modulacja autofagii w chorobie zapalnej serca” w ramach programu strategicznego ID.UJ – POB qLIFE

Zakład Bromatologii (Wydział Farmaceutyczny UJ CM) oraz Zakład Immunologii Klinicznej (Wydział Lekarski UJ CM) oraz Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (Komunikat nr 16 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z 3 października 2022 roku) ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty, realizowanego w ramach programu strategicznego ID.UJ – POB qLIFE.

 

Nazwa jednostki: Zakład Bromatologii, (Wydział Farmaceutyczny UJ CM) oraz Zakład Immunologii Klinicznej (Wydział Lekarski UJ CM). Badania będą realizowane w Zakładzie Immunologii Klinicznej, Instytucie Pediatrii (Wydział Lekarski UJ CM).

Nazwa stanowiska: Doktorant (realizowany w ramach konkursu: Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM). Kandydat rekrutowany jest do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do 3-letniego interdyscyplinarnego programu doktorskiego prowadzonego w języku angielskim.

Tytuł projektu: „Farmakologiczna modulacja autofagii w chorobie zapalnej serca”

 

Profil kandydata:

  • tytuł magistra biologii, biotechnologii, lekarza albo dziedziny pokrewnej
  • bardzo dobra znajomość tematyki procesów zapalnych i zwłóknieniowych
  • doświadczenie i zainteresowanie naukowe w zakresie biologii molekularnej, hodowli komórkowej i pracy na modelach zwierzęcych
  • posiadane uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
  • motywacja do prowadzenia prac badawczych i umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnego opracowywania i wykonywania zadań

 

Opis zadań:

Indukcja zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim, pobieranie organów, oznaczenia metodą Western blot, izolacja całkowitego RNA, wykonanie reakcji real time RT-PCR, barwienia immunohistochemiczne, analiza danych, przygotowanie publikacji, w tym wykresów, udział w konferencjach międzynarodowych i krótkoterminowych wyjazdach badawczych za granicą.

 

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny

– życiorys

– kopia dyplomu ukończenia studiów

– dokument potwierdzający bardzo dobrą znajomość j. angielskiego

– lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów, udział w realizacji projektów naukowych

– dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych jak w załączeniu (tu link z formularzem)

 

Termin składania ofert: (wymaganych dokumentów – w wersji elektronicznej) – do 10.10.2022 r.

Forma składania ofert: email: malgorzata.tyszka-czochara@uj.edu.pl


Powrót