Kolejny sukces na koncie Dr Marcina Piejki

Dwa ośrodki naukowe w Polsce otrzymały grant na badania nad nowymi metodami leczenia raka trzustki w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Laureatami tegorocznego konkursu zostały:

  • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

W UJ badania poprowadzi dr Marcin Piejko. Gratulujemy‼️ 

Projekt „Czy krążące komórki nowotworów w raku trzustki mogą stanowić nowy cel terapeutyczny dla CAR-T” będzie realizowany przez:
▶️ III Katedrę Chirurgii Ogólnej UJ CM
▶️ Biobank UJ CM
▶️ Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej UJ CM
▶️ Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ 
▶️ Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Rak trzustki to jeden z najtrudniejszych do leczenia nowotworów złośliwych. Wykazuje wysoką śmiertelność: rok od diagnozy przeżywa zaledwie 25% chorych. Statystyki te nie zmieniają się od lat z powodu trudności w rozpoznaniu nowotworu w jego początkowej fazie i oporności na terapię.


Powrót