Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej

Dzięki wsparciu finansowemu POB qLIFE Katedra Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego doposażyła swoje laboratorium w dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS. Spektrofotometr A560 firmy AOE Instrument umożliwia pomiary absorbancji w zakresie 190 – 1100 nm, analizę ilościową, pomiary kinetyczne, rejestrację widma oraz pomiar wielopunktowy przy 15 różnych długościach fali. Dodatkowe oprogramowanie UV-Professional posiada też wbudowane tryby pomiarów oraz obróbki danych źródłowych.

W Katedrze Botaniki Farmaceutycznej prowadzone są badania z zakresu biotechnologii roślin i grzybów, skoncentrowane na analizie bioaktywnych metabolitów w biomasie otrzymanej z kultur in vitro i materiale roślinnym/grzybowym pozyskanym z upraw, lub stanowisk naturalnych. Detekcja, identyfikacja i analiza ilościowa ważnych z powodu potencjalnego zastosowania terapeutycznego metabolitów jest możliwa dzięki zastosowaniu dwóch zestawów wysokosprawnej chromatografii cieczowej marki Hitachi. Zakupione urządzenie zwiększy potencjał badawczy zespołu Katedry Botaniki Farmaceutycznej. Umożliwi wykonywanie zarówno wstępnych analiz (całkowita zawartość poszczególnych grup metabolitów) jak również badań aktywności biologicznej ekstraktów i izolowanych związków – testy antyoksydacyjne, badania aktywności enzymów związanych z wybranymi jednostkami chorobowymi. Zwiększy to znacznie kompleksowość prowadzonych w jednostce badań i podniesie ich wartość naukową.

 


Powrót