Artykuł dr hab. Pawła Paśko i współpracowników w „Plant Foods for Human Nutrition”

W czasopiśmie Plant Foods for Human Nutrition ukazała się praca pt. „Pseudocereal Oils, Authenticated by Fourier Transform Infrared Spectroscopy, and their Chemopreventive Properties” autorstwa dr Pawła Paśko i międzynarodowego zespołu współpracowników z: Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instituto Politécnico Nacional w Yautapec (Meksyk), New Mexico State University (USA) oraz The Hebrew University (Izrael).
 

Artykuł jest dostępny pod adresem: https://doi.org/10.1007/s11130-024-01139-0.

Polecamy lekturę!

 
 
Środki finansowe na badania oraz zakup sprzętu zostały zapewnione przez POB qLIFE.
 
 
 
  • W konkursie #8 (Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE) finansowanie otrzymał projekt pt. „Poszukiwania nowych kandydatów na żywność funkcjonalną bogatą w fitoestrogeny, w oparciu o komórkowy model nowotworów hormonozależnych i chemometryczną analizę bezpieczeństwa i skuteczności działania” (dr hab. Paweł Paśko i dr hab. inż. Paweł Zagrodzki  z Zakładu Bromatologii, dr Agnieszka Galanty z Zakładu Farmakognozji).
  • W konkursach  #9, #11 oraz #17 (Rozwój zaplecza aparaturowego) doposażyliśmy zaplecze sprzętowe Zakładu Bromatologii, Zakładu Farmakognozji i Zakładu Radioligandów na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Powrót